Telemetrija

Dodelitev frekvenc za telemetrijo

Telemetrija je sistem usmerjenih zvez med vnaprej določenimi fiksnimi lokacijami, ki se uporablja za prenos manjšega obsega podatkov. Tipična uporaba je v vodovodnih in komunalnih sistemih (povezava črpališč in zbiralnikov s centrom upravljanja).

Dovoljena je uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za PMR aplikacije.

Agencija začne postopek za dodelitev frekvence po prejemu vloge, nato pa izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF), s katero je dovoljena uporaba na določenem frekvenčnem kanalu, določeni pa so tudi modulacija, fiksna lokacija, smer oddajanja (azimut in elevacija) in minimalne zahteve glede tehničnih parametrov.

 

Vlogo za ODRF za sestavljajo:

  • podatki o vložniku
  • navedba radijskih frekvenc, na dodelitev katerih se vloga nanaša,
  • podatki o lokaciji / področju pokrivanja in njihov grafični prikaz na zemljevidu,
  • tehnična rešitev s podatki o antenskem sistemu, sevanju in prenosni poti,
  • namen uporabe radijskih frekvenc,
  • predlagan čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
  • Izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence.

Za podaljšanje ODRF se izpolni:

Za izdajo duplikata se izpolni:

Za vlogo za prenos odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na novega imetnika se izpolni:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.