Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Zakonodaja
Kažipot > AKOS > Zakonodaja

Zakonodaja

Na tem mestu se nahajajo Statut agencije ter vsi relevantni nacionalni in evropski predpisi s področij, ki so v pristojnosti agencije.

 

Zakonodajo sestavljajo zakoni in podzakonski akti. Zaradi vpetosti Slovenije v evropski pravni red temeljijo področni zakoni na direktivah Evropske unije, ki so na ta način prenesene v slovenski pravni red.

 

Agencija izvaja svoje regulatorne naloge na podlagi zakonov in podzakonskih aktov, na področju elektronskih komunikacij in upravljanju radiofrekvenčnega sprektra pa mora upoštevati tudi nekatera priporočila in smernice Evropske komisije ter mednarodopravne akte, uveljavljene v Republiki Sloveniji.

 

Pravni viri glede na izdajatelja

  • Zakone, ki so v hierarhiji predpisov pod Ustavo RS in nad podzakonskimi akti, sprejema državni zbor Republike Slovenije.
  • Podzakonske akte sprejemajo na podlagi zakonov Vlada (uredbe), agencija (splošni akti, priporočila) in ministrstva (pravilniki).
  • Direktive, ki so sekundarni pravni vir EU in niso neposredno uporabljive, sprejemata Evropski parlament in Svet, njihov glavni cilj pa je približevanje zakonodaj vseh držav članic. Direktiva zavezuje države članice glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar jim pušča izbiro pri sprejemanju oblike in sredstev za uresničitev teh ciljev Skupnosti v okviru njihovega notranjega pravnega reda.

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.