Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Zakoni
Kažipot > AKOS > Zakonodaja > Zakoni

Zakoni

Na tem mestu se nahaja vsa nacionalna zakonodaja iz področij, ki so v pristojnosti agencije.

 

 

Elektronske komunikacije:

 

Poštne storitve:


Elektronski mediji:

Železnice:

 

Radijski spekter:

  • Zakon o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/1047/12 in 109/12-ZEKom-1) - neuradno prečiščeno besedilo ZDRad
  • Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) - neuradno prečiščeno besedilo ZRTVS-1
  • Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja evropsko konvencijo o čezmejni televiziji (Uradni list RS, št. 57/99), Mednarodne pogodbe (Uradni list RS, št. 18/99)
  • Zakon o ratifikaciji območnega sporazuma o uporabi pasu 87,5-108,0 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3) /MOSUPZR/ (Uradni list RS, št. 5/97)
  • Regionalni sporazum o radiodifuziji v evropski regiji za uporabo frekvenc v obsegu hektometrskih, metrskih in decimetrskih valov, podpisan v Stockholmu 23. 6.1961 (Uradni list RS, št. 65/93)
  • Zakon o ratifikaciji Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) (MCVUTV) (Uradni list RS, št. 71/2005), Mednarodne pogodbe (Uradni list RS, št. 12/05)
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 -ZTZPUS-1)

 

Ostala zakonodaja:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.