Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

O Agenciji
Kažipot > AKOS > O Agenciji

O Agenciji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

 

Ureditev agencije je natančneje opredeljena v statutu.

Poslanstvo

Poslanstvo agencije je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje radijskega frekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih, televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter varovanje pravic uporabnikov storitev.

 

Pri izvajanju svojega poslanstva agencija sledi področnim zakonom in na njihovi podlagi izdanim podzakonskim aktom, obenem pa sodeluje pri razvoju novih pristopov, skrbi za prenos dobrih praks ter obvešča pristojna ministrstva o zaznanih potrebah po prilagoditvi ureditve vprašanj iz njene pristojnosti.

Cilji agencije

Agencija ima naslednje strateške cilje:

 • zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni ceni,
 • zagotavljati dostopnost univerzalnih storitev vsem prebivalcem Slovenije po dostopnih cenah in neodvisno od geografske lokacije,
 • ščititi interese uporabnikov storitev, vključno z zaščito tajnosti in zaupnost elektronskih komunikacij,
 • zagotavljati in pospeševati učinkovito konkurenco na trgu,
 • spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev in tehnologij za višjo kakovost življenja in razvoj gospodarstva z zagotavljanjem pogojev za nove investicije,
 • zagotavljati in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora,
 • spodbujati razvoj in krepitev radijskih in televizijskih programov ter omogočati razširjanje programskih vsebin in multimedijskih storitev prek najrazličnejših platform, da bodo najširši javnosti dostopne na katerikoli napravi, ki omogoča njihov sprejem,
 • v skrbi za zaščito interesov javnosti glede programskih vsebin ter za zagotavljanje enakih pogojev za delovanje izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter ponudbe ostalih avdiovizualnih vsebin strokovno nadzirati izvajanje programskih zahtev in omejitev radijskih in televizijskih programov in obveznosti ostalih ponudnikov avdiovizualnih vsebin,
 • zagotavljati delovanje elektronskih komunikacij in uporabo radiofrekvenčnega spektra za nudenje storitev v času izrednih razmer ter ščititi nacionalne interese države,
 • zagotovljati in nadzirati pravičen in enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture in s tem povezanih storitev,
 • zagotavljati javnost svojega dela,
 • vzdrževati in nenehno izboljševati sistem upravljanja, ki zagotavlja, da agencija svoje naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Več o agenciji lahko preberete v priloženi brušuri.

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.