Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Področja delovanja

Področja delovanja

Sektor za regulacijo telekomunikacij opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo trga elektronskih komunikacij, notifikacijo in mednarodne odnose, tehnične zadeve in oštevilčenje.

 

Sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje in upravljanje radiofrekvenčnega spektra, mednarodno koordinacijo radijskih frekvenc, izdajanje odločb o radijskih frekvencah in nadzor izvajanja določenih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.

 

Sektor za elektronske medije opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo in nadzor elektronskih medijev po zakonu, ki ureja medije in avdiovizualne medijske storitve.

 

Sektor za regulacijo trga železniških storitev opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje enakopravnega dostopa na javno železniško infrastrukturo ter do storitev, objektov in naprav, ki jih potrebujejo prevozniki v železniškem prometu za opravljanje svojih storitev.

 

Sektor za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje univerzalne poštne storitve, regulacijo trga poštnih storitev in nadzor univerzalne poštne storitve po zakonu, ki ureja poštne storitve.

 

Sektor za ekonomske analize opravlja naloge, ki so povezane z ekonomsko analitiko na reguliranih trgih, po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

 

Sektor za meritve in nadzor radiofrekvenčnega spektra opravlja naloge, ki se nanašajo na meritve in nadzor radiofrekvenčnega spektra ter kakovosti širokopasovnih storitev po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

 

Sektor za nadzor operaterjev opravlja nadzor nad delovanjem operaterjev javnih komunikacijskih omrežij in izvajalcev javnih komunikacijskih storitev po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

 

Sektor za spremljanje infrastrukturnih investicij opravlja naloge, ki se nanašajo na spremljanje in nadzor gradnje javne gospodarske infrastrukture po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

 

Sektor za pravne zadeve opravlja splošne pravne zadeve ter rešuje spore, skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in z zakonom, ki ureja poštne storitve.

 

Sektor za podporne dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo, upravljanje in razvoj kadrov, glavno pisarno in arhiv, finance in računovodstvo, informatiko ter splošne administrativno-operativne zadeve.

 

Agencija deluje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Svoje naloge opravlja javno, pregledno, na prijazen način ter v korist končnih uporabnikov in širše javnosti.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.