Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

BWA

BWA

Dodelitev frekvenc za BWA

BWA (Broadband Wireless Access systems) so širokopasovni brezžični dostopovni sistemi, namenjeni predvsem za fiksne FWA, nomadske NWA in mobilne MWA brezžične dostopovne sisteme za dostop do končnih uporabnikov (povezave v last mile). Lahko se uporabljajo tudi za fiksne brezžične sisteme P-P ali P-MP za povezavo infrastrukture BWA operaterja, vendar le na podeželskih območjih, kjer je kljub uporabi dela radiofrekvenčnega spektra za infrastrukturne povezave, možno zagotoviti ustrezno kvaliteto storitev vsem zainteresiranim uporabnikom.
 

Dovoljena je uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za fiksne aplikacije točka-več točk, BWA ali TRA-ECS (v frekvenčnih pasovih nad 2500 MHz).

 

Dodelitev frekvenc za BWA se izvede po postopku dodelitve radijske frekvence za javno mrežo.

 

Dodelitev frekvenc za BWA  za privatno uporabo je možna v BWA v RF pasu 3410 – 3431 MHz/3510 – 3531 MHz. Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc so podeljene trem imetnikom za lokalno pokrivanje. Ostala geografska območja so še nezasedena (zemljevid).

 

BFWA, RLAN, HIPERLAN

Za te sisteme je dovoljena uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za BFWA, RLAN, HIPERLAN. Uporabljajo se brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če v skladu z RTTE direktivo (Directive 1999/5/ES) sodijo v razred 1 ali ustrezajo pogojem, navedenim v Pravilniku o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljajo brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Opis kratic

BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) - širokopasovni brezžični dostopovni sistemi

RLAN (Radio Local Area Network) - dadijsko lokalno omrežje

HIPERLAN (High Performance Radio LAN) - visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje

 

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Evropskega komunikacijskega urada (ECO), kjer lahko preberete poročila ECC.

 

Pregled uporabe fiksnih zvez v Evropi je dostopen tukaj.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.