Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Radijska oprema (RED)

Radijska oprema (RED)

CE oznaka na opremi

 

Oznaka "CE" pomeni, da je oprema skladna in jo je možno uporabljati tudi v Republiki Sloveniji.

 

Radijski terminali in Naprave Kratkega Dosega (SRD) se uporabljajo brez Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v okviru radijske opreme razreda 1: glej povezavo:

 

in v skladu z Načrtom Uporabe Radijskih Frekvenc (Dodatna tabela A.2) – NURF: glej povezavo:

 

Če za radijsko opremo veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo, kot je določeno v členu 10(10) Direktive 2014/53/EU, je na embalaži radijske opreme vidno in čitljivo prikazan naslednji znak:

 

 

 

 

ter besedici "Omejitve ali Zahteve" v slovenskem jeziku. Poleg tega je obvezno navajanje tudi kratic držav članic (primera spodaj), kjer take omejitve ali zahteve obstajajo:

 

 

 

 

Če za radijsko opremo veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo, kot je določeno v členu 10(10) Direktive 2014/53/EU, se v navodilih, priloženih radijski opremi, v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo in ga določi zadevna država članica, navede seznam držav članic in geografskih območij držav članic, kjer take omejitve ali zahteve obstajajo, ter vrste omejitev ali zahtev, ki se uporabljajo v vsaki državi članici in na vsakem geografskem območju države članice (Izvedbena uredba komisije (EU) 2017/1354).

 

Omejitve in zahteve za uporabo radijske opreme na teritoriju Republike Slovenije podrobneje določata Pravilnik o radijski opremi (izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)): glej povezavo:

 

in Načrt Uporabe Radijskih FrekvencNURF - (izdan na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)): glej povezavo.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.