Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Postaje na plovilih in letalih

Postaje na plovilih in letalih

Dovoljenja za postaje na plovilih in letalih

Postaja na plovilu je radijska postaja, ki služi komunikaciji med plovilom in radijsko postajo na kopnem, medtem ko radijska postaja na letalu služi komunikaciji med letalom in zemeljsko radijsko postajo. Za uporabo radijskih postaj na plovilih ali letalih je treba pridobiti dovoljenje oziroma odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF).

 

Radijske postaje na plovilih in letalih lahko delujejo v posameznih frekvenčnih pasovih, ki so mednarodno določeni. V dovoljenju so navedeni podatki o mednarodni identifikaciji posamezne postaje in vgrajeni radijski opremi (storitev, tip, serijska številka).

 

Dovoljenja oziroma odločbe o dodelitvi radijkih frekvenc za plovila in letala izdaja agencija na prejeto vlogo. Pri tem upošteva Zakona o elektronskih komunikacijah, Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov in Splošnega akta o uporabi radijskih frekvenc.

Plovila

Dovoljenje potrebujejo imetniki plovil, za katere je to določeno v Pomorskem zakoniku. Pogoj za izdajo dovoljenja je podatek o registraciji plovila - registracija in ime plovila. Na vlogo imetnika agencija izda dovoljenje, kjer določi klicni znak in MMSI številko, podatke pa nato posreduje na Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU). Agencija ne določa EPIRB številke, ampak jo le vpiše na dovoljenje.

 

Klicni znak in MMSI številka, ki jih določi agencija, se pridobita na podlagi vloge, ki jo lastnik in/ali uporabnik plovila vloži pri agenciji. Imetnik izdanega radijskega dovoljenja z določenim klicnim znakom in MMSI številko za ladijsko radijsko postajo je tudi zavezanec za plačilo uporabe radijskih frekvenc v pomorski mobilni storitvi.

 

Vlogo za ODRF za radijsko postajo na plovilu sestavljajo:

  • Predhodno dovoljenje ali kopija registracije ladje, oziroma kopija kompletnega vpisnega lista čolna
  • Pooblastilo, če je vlagatelj pooblaščenec
  • Obrazec

Za vlogo za spremembo / razveljavitev dovoljenja za radijsko postajo na plovilu se lahko izpolni:

 

OPOZORILO !

Po Zakonu o elektronskih komunikacijah mora imetnik veljavnega radijskega dovoljenja sporočiti vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v vlogi za radijsko dovoljenje (ob spremembi lastnika in/ali uporabnika letala ali plovila, ob spremembi naslova imetnika radijskega dovoljenja, ob menjavi radijske postaje, pri dopisu dodatnih radijskih naprav na letalu ali plovilu) najkasneje v roku 30 dni.

 

Izdaja duplikata

Za vlogo se lahko izpolni:


Letala

Dovoljenja potrebujejo vsi imetniki letal, pogoj za izdajo dovoljenja pa je podatek o registraciji letala. Agencija določi klicni znak in izda dovoljenje na vlogo imetnika.

 

Klicni znak se pridobi na podlagi vloge (vloga - .doc), ki jo lastnik in/ali uporabnik letala vloži pri agenciji. Imetnik izdanega dovoljenja z določenim klicnim znakom je tudi zavezanec za plačilo uporabe radijskih frekvenc v zrakoplovni mobilni storitvi.

 

Vlogo za ODRF za radijsko postajo na zrakoplovu sestavljajo:

  • Predhodno dovoljenje ali kopija registracije letala
  • Pooblastilo, če je vlagatelj pooblaščenec
  • Obrazec

Za vlogo za spremembo / razveljavitev dovoljenja za radijsko postajo na zrakoplovu se lahko izpolni:

OPOZORILO !

Po Zakonu o elektronskih komunikacijah mora imetnik veljavnega radijskega dovoljenja sporočiti vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v vlogi za radijsko dovoljenje (ob spremembi lastnika in/ali uporabnika letala ali plovila, ob spremembi naslova imetnika radijskega dovoljenja, ob menjavi radijske postaje, pri dopisu dodatnih radijskih naprav na letalu ali plovilu) najkasneje v roku 30 dni.

 

Izdaja duplikata

Za vlogo se lahko izpolni:


Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.