Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Analogni radio

Analogni radio

Analogni FM radio je še vedno zelo priljubljen način radiodifuznega razširjanja programov. Poceni oddajna oprema, enostavna računalniška produkcija in predvajanje ter preprosti in poceni radijski sprejemniki so pripomogli k razširjenosti te tehnologije. Vendar pa zgolj tehnična oprema ne zadostuje za postavitev radijske postaje.

Kaj potrebujemo za radijsko postajo?

Najprej je to radijski program. Postopki za ustanovitev programa so preprosti, a nujno potrebni.

FM radio potrebuje še »prostor« v radiofrekvenčnem spektru. Pomemben in pogosto podcenjen dejavnik pri radijski postaji je radijska frekvenca, ki je nujno potrebna za razširjanje programa prek radijskih valov. Agencija podeljuje pravico za uporabo radijskih frekvenc z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF). Za FM radio se pravico do uporabe radijske frekvence oziroma ODRF lahko pridobi izključno preko javnega razpisa.

Frekvence za FM radio

FM radio je v osnovi analogen in uporablja frekvenčni pas od 87,5 do 108 MHz. Oddajnik oddaja program na neki frekvenci in sprejemniki v bližini, če so nastavljeni na to frekvenco, ta program sprejemajo. Da ne bi prihajalo do motenj sprejema, se lahko ista ali bližnja frekvenca uporabi šele v zadostni oddaljenosti od območja pokrivanja. Zaradi tega je število frekvenc, ki jih lahko uporabimo, zelo omejeno. Ker radijski valovi ne poznajo državnih meja,  je treba uporabo frekvenc usklajevati tudi z drugimi državami.

 

Uporaba frekvenc za FM radio je urejena z mednarodnim sporazumom, ki poleg postopkov usklajevanja frekvenc vsebuje tudi načrt. V Sloveniji je za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom pooblaščena agencija, ki skrbi za vse postopke v zvezi s tem sporazumom. Med temi postopki so tudi aktivnosti za mednarodne uskladitve novih radijskih frekvenc v okviru tehničnih možnosti.

 

Pogosto želijo imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) spremeniti tehnične parametre radijskih postaj. Vsaka taka sprememba zahteva preučitev vpliva na obstoječe postaje in mednarodno usklajevanje novih tehničnih parametrov. Agencija izda odločbo z novimi parametri samo v primeru, da sprememba predstavlja učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra, da sprememba ne povroča motenj obstoječim radijskim postajam, in da so pridobljena vsa potrebna soglasja potencialno prizadetih držav. Praksa kaže, da se veliko takih postopkov konča neuspešno, saj spremembe zaradi prezasedenosti radiofrekvenčnega spektra brez škodljivega vpliva na obstoječe postaje niso možne.

Kako do frekvenc?

Pridobljene pravice Republike Slovenije do uporabe radijskih frekvenc lahko agencija podeli zainteresiranim uporabnikom prek javnih razpisov. Ob tem je treba poudariti, da so praktično vse frekvence za FM radio, do katerih ima Slovenija pravico, že podeljene. Zaradi tega so možnosti za umestitev nove radijske postaje v radiofrekvenčni spekter izredno majhne.

 

Druga možnost za pridobitev frekvence je nakup obstoječega izdajatelja radijskega programa. Zakonodaja pozna instrument prenosa odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) na drugo osebo, vendar mora novi izdajatelj in imetnik odločb spoštovati obstoječe programske, tehnične in druge zahteve v zvezi s programom in frekvencami, ki izhajajo iz teh odločb.

Obveznosti

Na razpisu za radijske frekvence lahko kandidirajo novi in obstoječi izdajatelji radijskih programov. Za vsako podeljeno frekvenco velja, da jo je treba začeti uporabljati v roku enega leta po izdaji odločbe. Prav tako je imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) zavezan k letnemu plačilu nadomestila za uporabo radijskih frekvenc. Letni znesek plačila je odvisen od več faktorjev, v grobem pa znaša 350 evrov za manjše oddajne točke, 3.500 evrov za srednje in 25.000 evrov za večje.

Prihodnost

Predvsem zaradi potreb po dodatnih kapacitetah za oddajanje radijskih programov, je veliko držav že začelo razmišljati o prehodu na digitalno radijsko oddajanje. Tu je več možnosti:

  • radijske programe je možno umestiti v digitalne televizijske multiplekse,
  • za digitalno oddajanje radijskih programov so na razpolago tudi druga frekvenčna območja (VHF band III, L band),
  • preučujejo se možni načini digitalizacije frekvenčnega področja 87,5 do 108 MHZ, ki je trenutno namenjeno za analogni FM radio.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.