Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Digitalna TV Omrežja

Digitalna TV Omrežja

Zaradi številnih prednosti, ki jih prinaša digitalna tehnologija in predvsem zaradi pomanjkanja prostih kapacitet, smo v letu 2010 prešli na digitalno televizijsko oddajanje. Digitalna televizijska omrežja prinašajo poleg večjih kapacitet tudi možnosti za dodatne storitve ter televizijo visoke ločljivosti (HDTV). Bistvena prednost digitalnega oddajanje je v tem, da oddajnik na neki frekvenci ne oddaja samo enega TV programa, ampak digitalni paket programov – multipleks.

Frekvence za digitalna TV omrežja

Za digitalna televizijska omrežja so potrebne frekvence. Uporablja se isti del radiofrekvenčnega spektra kot za analogno televizijo, vendar brez kanalov od 61 do 69. V tem delu spektra se opušča televizijsko oddajanje zaradi uvedbe širokopasovnih mobilnih storitev na širšem območju Evrope (digitalna dividenda). Zaradi bistveno drugačnih lastnosti digitalnega oddajanja, so se televizijski kanali na konferenci v Ženevi leta 2006 na novo razdelili. Za digitalno TV oddajanje zato uporabljamo nov frekvenčni načrt.

Kako do frekvenc?

Pridobitev frekvenc za digitalno televizijsko omrežje je možna samo prek javnega razpisa, kjer agencija razpiše območja frekvence (televizijske kanale) enofrekvenčnih omrežij. Ponudnik, ki na razpisu uspe, pridobi odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero postane operater digitalnega televizijskega omrežja. Storitve oddajanja (prostor v multipleksu) mora nuditi vsem interesentom pod enakimi pogoji.

 

Agencija v razpisnih pogojih predpiše več zahtev, med katerimi je pomembnejša tehnologija oddajanja (modulacija). Trenutno se v Sloveniji (pa tudi širše v Evropi) uporablja sistem DVB-T, prihaja pa tudi novejša različica DVB-T2, ki prinaša še večje kapacitete in robustnejši sistem. Ta sistem je v nekaterih evropskih državah že v uporabi.

Kaj lahko umestimo v multipleks?

Operater omrežja je hkrati tudi operater multipleksa in mora poskrbeti za kodiranje in multipleksiranje programov. Operater lahko v svojem multipleksu oddaja radijske in televizijske programe, ki so pridobili pravico razširjanja v digitalni tehniki na območju omrežja, ki ga operater upravlja. To dovoljenje lahko pridobijo zaiteresirani izdajatelji programov prek javnih razpisov, ki jih objavi agencija.

 

V multipleks lahko umestimo več TV programov zaradi uporabe postopkov stiskanja - v Sloveniji uporabljamo napredni sistem MPEG-4. Stopnja stiskanja je načeloma stvar dogovora med operaterjem omrežja in izdajateljem programa, trenutno pa zadostuje za kakovostno oddajanje približno 2 MBit/s za sliko standardne ločljivosti (SD).

 

V digitalni multipleks je možno umestiti tudi HDTV programe (televizija visoke ločljivosti), ki pa zasedejo bistveno večji delež kapacitete multipleksa. Kapaciteta multipleksa, ki je število programov in storitev, je odvisna od več tehničnih parametrov omrežja: modulacije oz. načina oddajanja, kodnega razmerja in dolžine zaščitnega intervala itd. Agencija nekatere tehnične parametre predpiše v odločbi, drugi pa so prepuščeni odločitvi operaterja omrežja.

 

Poleg prostodostopnih programov (Free To Air) je možno v multipleksih oddajati tudi plačljive vsebine (Pay TV). V tem primeru operater oziroma izdajatelj programov ne potrebuje dovoljenja za razširjanje programov v digitalni tehniki, običajno pa operater v takih primerih zagotovi digitalne sprejemnike, ki že imajo vgrajeno podporo za plačljive programe.

 

Operater omrežja lahko poleg programov oddaja tudi druge dodatne storitve, med katerimi je najbolj priljubljen elektronski programski vodič (EPG).

Specifikacije zahtev za DVB-T sprejemnike za uporabo v Republiki Sloveniji

V spodnjem dokumentu najdete sklop minimalnih zahtev za sprejemnike, ki zagotavljajo sprejem DVB-T signala v Republiki Sloveniji. Specifikacije obsegajo tako samostojne sprejemnike (STB - Set-Top-Box), kot tudi integrirane sprejemnike (iDTV), ki se bodo uporabljali na slovenskem tržišču. Ta dokument se uporablja za sprejemnike za televizijo standardne razločljivosti (SDTV) in sprejemnike za televizijo visoke razločljivosti (HDTV) in nadomesti dokument »Requirement specifications for DVB-T receivers used in Republic of Slovenia«.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.