Zemeljske postaje

Dodelitev frekvenc za zemeljske postaje

Zemeljske postaje so fiksne postaje, ki so namenjene govorni in podatkovni komunikaciji s satelitskimi sistemi.

Dovoljena je uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za satelitske aplikacije. Oddajna frekvenca je lahko samo v aplikacijah določenih za smer Zemlja – vesolje.

Agencija začne postopek za dodelitev frekvence po prejemu vloge, nato pa izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF), s katero je dovoljena uporaba na določenem frekvenčnem kanalu, določeni pa so tudi modulacija, fiksna lokacija, smer oddajanja (azimut in elevacija) in minimalne zahteve glede tehničnih parametrov.

VSAT, SIT/SUT, ESV, HEST, LEST,  ROES

Za te sisteme je dovoljena uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za VSAT, SIT/SUT, ESV, HEST, LEST,  ROES. Uporabljajo se brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če v skladu z RTTE direktivo (Directive 1999/5/ES) sodijo v razred 1 ali ustrezajo pogojem, navedenim v Pravilniku o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljajo brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Opis kratic

ESV (Earth Stations on board Vessels) - zemeljska postaja na plovilu

HEST (High E.i.r.p. Satellite Terminals) - satelitski terminali z visokim e.i.r.p.

LEST (Low E.i.r.p. Satellite Terminals) - satelitski terminali z nizkim e.i.r.p.

ROES (Receive Only Earth Station) - sprejemna zemeljska postaja

SIT (Satellite Interactive Terminal) - satelitski interaktivni terminal

SUT (Satellite User Terminal) - satelitski uporabniški terminali

VSAT (Very Small Aperture Terminal) - satelitski terminal z manjšo anteno

 

 

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Evropskega komunikacijskega urada (ECO), kjer lahko preberete poročila ECC.

 

Pregled uporabe fiksnih zvez v Evropi je dostopen tukaj.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.