P-MP mikrovalovne zveze

Dodelitev frekvenc za povezave točka -  več točk

 

Mikrovalovne zveze točka - več točk so usmerjene povezave med eno in več vnaprej določenih fiksnih lokacij.

 

Sistemi se uporabljajo kot infrastruktura za distribucijo radiodifuznih programov do oddajnih točk oz. izmenjavo programov za povezave baznih postaj mobilnih zvez in povezave med centralami fiksne telefonije.

 

Dovoli se lahko uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc določene za fiksne aplikacije točka-več točk.

 

Postopek za dodelitev frekvence začne agencija po prejemu vloge. Če oceni, da interes za določene radijske frekvence presega njihovo razpoložljivost, v Uradnem listu objavi poziv, da ima  namen dodeliti radijske frekvence za povezave točka - več točk.

 

Agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF), s katero je dovoljena uporaba na določenem frekvenčnem kanalu, določeni pa so tudi modulacija, fiksne lokacije, smer oddajanja (azimut in elevacija) ter minimalne zahteve glede tehničnih parametrov.

 

Vlogo za ODRF za sestavljajo:

  • podatki o vložniku,
  • navedba radijskih frekvenc, na dodelitev katerih se vloga nanaša,
  • podatki o lokaciji / področju pokrivanja in njihov grafični prikaz na zemljevidu,
  • tehnična rešitev s podatki o antenskem sistemu, sevanju in prenosni poti,
  • namen uporabe radijskih frekvenc,
  • predlagan čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
  • Izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence.

Za podaljšanje ODRF se izpolni:

Za izdajo duplikata se izpolni:

Za vlogo za prenos odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na novega imetnika se izpolni:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.