Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Zasebne mreže

Zasebne mreže

Zasebne mreže so mobilni sistemi za prenos podatkov in govora za lastne potrebe. Pri tovrstnem prenosu podatkov se uporabljajo ročne radijske postaje za medsebojno komunikacijo, v večjih sistemih pa se lahko uporabi tudi bazna postaja.


V privatnih mrežah je dovoljena uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za PMR aplikacije. Agencija začne postopek za dodelitev frekvence po prejemu vloge, nato pa izda odločbo o dodelitvi radijske frekvence (ODRF), s katero je dovoljena uporaba na določenem frekvenčnem kanalu, določeni pa so tudi modulacija, področje uporabe in minimalne zahteve glede tehničnih parametrov.


Vlogo za ODRF za zasebne mreže sestavljajo:

 • Podatki o vložniku,
 • pooblastilo bodočega lastnika odločbe o dodelitvi frekvenc za urejanje vseh zadev v zvezi s pridobitvijo odločbe o dodelitvi frekvence, če vložnik ni tudi bodoči imetnik odločbe o dodelitvi frekvenc,
 • navedba frekvenčnega področja, iz katerega naj se dodeli frekvenca,
 • geografsko območje uporabe radijskih frekvenc (območje pokrivanja s signalom),
 • eksplicitno naštete občine, v katerih se bo uporabljala frekvenca,
 • obrazložitev potreb in namena uporabe radijske opreme,
 • opis tehnologije, ki se bo uporabljala za radijske zveze,
 • opis radijskih zvez,
 • tehnična rešitev s podatki o atenskem sistemu, sevanju in prenosni poti (samo za bazne oz. fiksne postaje) – podrobnejša navodila so v prilogi A,
 • podatki o radijski opremi,
 • predlagan čas veljavnosti odločbe,
 • izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence.

Vlogo za ODRF za potrebe meritev, atestiranj in drugih preskusov radijske opreme ter za namene prireditev sestavljajo:

 • Podatke o vložniku
 • Predlagane frekvence
 • Področje uporabe frekvenc
 • Želeni čas uporabe radijskih frekvenc (ne daljši od 15 dni)
 • Podatki o radijski opremi
 • Izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence

Za podaljšanje ODRF se izpolni:

Za izdajo duplikata se izpolni:

Za vlogo za prenos odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na novega imetnika se izpolni:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.