Radionavigacija

Dodelitev frekvenc za radionavigacijo

Radionavigacija je sistem za ugotavljanje lastnega položaja, ki ga sestavljajo radijske postaje na fiksnih lokacijah in sprejemniki. Za sprejemnike v sistemu satelitske radionavigacije ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Dovoljena je uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc podeljene za radionavigacijske aplikacije.

Agencija začne postopek za dodelitev frekvence po prejemu vloge, nato pa izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF), s katero je dovoljena uporaba na določenem frekvenčnem kanalu, določeni pa so tudi: modulacija, fiksna lokacija, smer oddajanja (azimut in elevacija) in minimalne zahteve glede tehničnih parametrov.

 

Vlogo za ODRF za sestavljajo:

  • podatki o vložniku,
  • navedba radijskih frekvenc, na dodelitev katerih se vloga nanaša,
  • podatki o lokaciji / področju pokrivanja in njihov grafični prikaz na zemljevidu,
  • tehnična rešitev s podatki o antenskem sistemu, sevanju in prenosni poti,
  • namen uporabe radijskih frekvenc,
  • predlagan čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
  • Izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence.

Za podaljšanje ODRF se izpolni:

Za izdajo duplikata se izpolni:

Za vlogo za prenos odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na novega imetnika se izpolni:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.