P-P mikrovalovne zveze

Dodelitev frekvenc za povezave točka – točka

Mikrovalovne zveze točka - točka so usmerjene povezave med vnaprej določenima fiksnima lokacijama.

 

Zveze se  lahko uporabljajo za distribucijo radiodifuznih programov do oddajnih točk, povezave baznih postaj mobilnih sistemov, povezave med centralami fiksne telefonije ter podatkovne in govorne povezave med fiksnimi lokacijami privatnih sistemov.

 

Dovoli se lahko uporaba radijskih frekvenc, ki so v Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc določene za fiksne aplikacije točka-točka.

 

Agencija začne postopek za dodelitev frekvence po prejemu vloge, nato pa izda odločbo o dodelitvi radijske frekvence (ODRF), s katero je dovoljena uporaba na določenem frekvenčnem kanalu, določeni pa so tudi modulacija, fiksna lokacija, smer oddajanja (azimut in elevacija) in minimalne zahteve glede tehničnih parametrov.

 

Vlogo za ODRF za sestavljajo:

 • podatki o vložniku,
 • navedba radijskih frekvenc, na dodelitev katerih se vloga nanaša,
 • podatki o lokaciji / področju pokrivanja in njihov grafični prikaz na zemljevidu,
 • tehnična rešitev s podatki o antenskem sistemu, sevanju in prenosni poti,
 • namen uporabe radijskih frekvenc,
 • predlagan čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
 • izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence.

Vlogo za ODRF za potrebe meritev, atestiranj in drugih preskusov radijske opreme ter za namene prireditev sestavljajo:

 • Podatke o vložniku
 • Predlagane frekvence
 • Področje uporabe frekvenc
 • Želeni čas uporabe radijskih frekvenc (ne daljši od 15 dni)
 • Podatki o radijski opremi
 • Izpolnjen(i) obrazec(i) za odločbo(e) o dodelitvi frekvence

Za podaljšanje ODRF se izpolni:

Za izdajo duplikata se izpolni:

Za vlogo za prenos odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na novega imetnika se izpolni:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.