Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Radio

Radio

Stran 1 od 1
Prva Prejšnja [ 1 ] Naslednja Zadnja

Dovoljenje se lahko spremeni. Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko spremenijo osnovne programske zahteve iz dovoljenja, pri čemer se ne sme bistveno spremeniti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa. Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.


Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah ne vključuje radijskih programov, saj se nanaša le na medijske storitve z gibljivimi slikami z ali brez zvoka. Radijskih programov Direktiva torej ne zajema - področje radijskih programov države članice EU urejajo v okviru nacionalnih zakonodaj.


V kolikor ne želite biti izdajatelj radijskega programa, morate na Ministrstvo za kulturo nasloviti zahtevek o izbrisu iz razvida medijev. Na podlagi odločbe ministrstva o izbrisu medija iz razvida medijev vam bo na podlagi Zakonu o medijih prenehalo veljati tudi dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti.


Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko pravica iz dovoljenja prenese na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja. Programske zahteve iz dovoljenja morajo pri tem ostati nespremenjene.


Da. Zakon o medijih v 132. členu  med drugim določa, da se z globo kaznuje za prekršek izdajatelj pravna oseba ali izdajatelj samostojni podjetnik posameznik, če izdaja radijski program brez dovoljenja.


Najprej se morate obrniti na Ministrstvo za kulturo, kjer se vpišete v razvid medijev, nato pa morate radijsko dejavnost registrirati v sodnem oz. poslovnem registru. Vpis v razvid medijev in registracija v poslovnem registru sta pogoja pridobitev dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga izda agencija.


Stran 1 od 1 Prva Prejšnja [ 1 ] Naslednja Zadnja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.