Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Prijava kršitev v elektronskih medijih

Prijava kršitev v elektronskih medijih

Če ste pri spremljanju programskih vsebin s področja pristojnosti agencije opazili nepravilnost oziroma menite, da vsebina ni bila v skladu z veljavnimi predpisi, lahko podate prijavo z navedbo konkretnih primerov kršitev, ki jo bo agencija preverila in ustrezno ukrepala.

 

Prijavo lahko podate prek:

  • elektronske pošte na naslov info.box@akos-rs.si
  • obrazca, ki ga pošljete na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,

Agencija po Zakonu o medijih in Zakonou o avdiovizualnih medijskih storitvah izvaja strokovni nadzor nad radijskimi in televizijskimi izdajatelji ter inšpekcijski nadzor nad ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev. Pristojnosti agencije se nanašajo na naslednja področja:

  • zaščita otrok in mladoletnikov (programske vsebine morajo zadostiti zakonskim določilom v zvezi z načinom prezentacije in ustreznim terminom predvajanja),
  • predvajanje slovenskih in evropskih avdiovizualnih del (izdajatelji oz. ponudniki morajo predvajati predpisano kvoto slovenskih in evropskih avdivizualnih del),
  • oglaševanje (biti mora ustrezno identificirano in jasno prepoznavno ter ne sme preseči predisanih kvot),
  • status programa posebnega pomena (za programe s statusom veljajo posebna zakonska določila),
  • programski deleži (zakonodaja predpisuje obvezni delež lastne produkcije in slovenske glasbe),
  • dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti (delovanje v skladu s programskimi zahtevami, ki izhajajo iz dovoljenja).
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.