Pravice in obveznosti operaterjev

Pravice

Operater z obvestilom agencije pridobi pravico, da po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom) z drugimi operaterji pogaja o medomrežnem povezovanju. Kjer je primerno, od njih pridobi operaterski dostop ali medomrežno povezavo in možnost, da je določen za izvajalca univerzalne storitve. Merila in postopki za naložitev posamičnih obveznosti operaterjem izhajajo iz III. in IV. poglavja ter iz 9. in 13. člena zakona.

Pravica do pridobitve elementov oštevilčenja (številk)

Elemente oštevilčenja lahko pridobi operater, ki v skladu z določili 62. člena Zakona o elektronskih komunikacijah dokaže, da je do teh upravičen.

Obveznost prijave sprememb

Operater mora z obrazcem za obvestila agencijo obvestiti o:

  • spremembah imena, naslova oziroma sedeža podjetja, zakonitega zastopnika in spremembah v omrežjih, ki jih zagotavljajo, ter storitvah, ki jih izvajajo; to so dolžni javiti agenciji v roku največ 30 dni od njihovega nastanka.
  • spremembah predvidenega datuma začetka, zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev in spremembah geografskega področja zagotavljanja omrežja oziroma izvajanja storitev; to so dolžni javiti agenciji pred nastankom sprememb.
  • prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev; to je operater dolžan javiti agenciji v pisni obliki najmanj 90 dni pred predvidenim prenehanjem, pri čemer je v obvestilu o predvidenem prenehanju dolžan opisati način zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katerega je treba zagotoviti hrambo.

Obveznost plačila na podlagi obvestila

Na podlagi obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev so operaterji zavezanci za letno plačilo agenciji. Operater mora vsako leto do 31. marca obvestiti agencijo o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev v prejšnjem letu.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.