Obrazec za obvestilo

Postopek se začne na pisno vlogo stranke.

 

Rok za odločitev v postopku je 7 dni. Po prejemu popolne vloge vpiše agencija operaterja v uradno evidenco in pošlje operaterju obvestilo o vpisu. Če vloga ni popolna, agencija v 7 dneh pisno pozove operaterja, da vlogo dopolni. Zahtevani rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od 8 dni.

 

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti ustrezno pooblastilo, če obvestila ni podpisal zakoniti zastopnik vložnika. Obrazec je treba poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p.p. 417, 1000 Ljubljana.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.