Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Poročila in raziskave

Poročila in raziskave

Četrtletna poročila

Agencija spremlja stanje na slovenskem trgu elektronskih komunikacij. Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo operaterji, pripravlja četrtletna poročila. Ta prikazujejo stanje na trgih fiksne telefonije, mobilne telefonije, širokopasovnega dostopa do interneta in televizije. V poročilih sta predstavljena tudi konvergenca storitev in medoperaterski širokopasovni dostop.

Nacionalna poročila o nevtralnosti interneta

Agencija po Uredbi (EU) 2015/2120 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v EU, ki je prinesla nekaj novosti na področju nevtralnosti interneta, skrbno spremlja in spodbuja stalno razpoložljivost nediskriminatorne storitve dostopa do interneta takšne kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji. Prav tako mora agencija vsako leto pripraviti letno poročilo v zvezi s spremljanjem zagotavljanja skladnosti delovanja ponudnikov storitev dostopa do interneta z zahtevami Uredbe in ostalimi ugotovitvami v zvezi s razpoložljivostjo in kakovostjo storitve dostopa do interneta.  Poročila mora posredovati tudi Evropski Komisiji in združenju evropskih regulatorjev BEREC.

Poročila Evropske Komisije

Evropska komisija vsako leto objavi Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij na območju Evropske unije. V omenjenih letnih poročilih spremlja razmere na trgu elektronskih komunikacij v posamezni državi članici Evropske unije ter učinkovitost dela nacionalnih regulatornih organov. Poročilo obsega tudi primerjavo podatkov med članicami Evropske unije. Agencija kot regulatorni organ pri svojem delu upošteva napotke Evropske komisije iz poročil v smislu dodatnih ukrepov in priporočil.

Raziskave v zvezi s končnimi uporabniki

Agencija izvaja različne raziskave ter o njihovih izsledkih obvešča zainteresirano javnost. Agencija med drugim spremlja uporabo in razumevanje storitev elektronskih komunikacij pri potrošnikih, delovanje ponudnikov na področju elektronskih komunikacij, mesečne izdatke gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij, pri operaterjih ugotavlja pristop zaposlenih do končnih uporabnikov, itd.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.