Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Na področju telekomunikacij agencija sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in institucijami. V številnih telesih se aktivno vključuje v razprave, povezane z vprašanji regulacije, digitalne agende ter drugih aktualnih tem. V nadaljevanju so naštete najpomembnejše mednarodne institucije.

COCOM (Communications committee)

Odbor Evropske komisije za komunikacije (COCOM) je bil ustanovljen v skladu z Okvirno Direktivo 2002 za podporo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil, na podlagi regulatornega okvira, ki ureja telekomunikacije v Evropski uniji. COCOM je oblikoval posebno skupino EGEA (Expert Group on Emerency Access), ki združuje strokovnjake javnih institucij (ministrstva, organizacije za klic v sili, regulatorni organi, pristojni za elektronske komunikacije). Cilj skupine je razvoj skupnih evropskih zahtev  za dostopanje in komuniciranje z odzivnimi središči za klic v sili ter razvoj skupnega evropskega vmesnika za dostop za klice v sili, ki bi omogočal učinkovit prenos informacij do odzivnih središč za klic v sili preko novih tehnologij. V letu 2003, ki je bilo evropsko leto ljudi z omejenimi zmožnostmi, je COCOM oblikoval podskupino INCOM (Inclusive Communication).

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)

BEREC je evropski organ regulatorjev elektronskih komunikacij.  V letu 2010 je nadomestil Skupino evropskih regulatorjev (ERG). BEREC spodbuja sodelovanje in usklajevanje med nacionalnimi regulatornimi organi in Evropsko komisijo, s ciljem razvoja notranjega trga elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev.    

EENA (European Emergency Number Association)

Evropska zveza za klic v sili je nevladna organizacija s sedežem v Bruslju. Ustanovljena je bila leta 1999, da bi pripomogla k čim bolj kakovostni storitvi klica v sili z enotno številko 112 v vsej Evropi. Temeljna pravica evropskega državljana je, da je obveščen o obstoju brezplačne številke za klic v sili 112 ter da znotraj EU na tej številki dobi ustrezno pomoč v najkrajšem možnem času.

ITU (International Telecommunication Union)

ITU je specializirana agencija Organizacije združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije. Organizirana je na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Trenutno je vanjo včlanjenih 193 držav in več kot 700 zasebnih subjektov ter akademskih institucij. ITU ima sedež v Ženevi, poleg tega ima še dvanajst regionalnih in območnih uradov po vsem svetu. Agencija aktivno sodeluje z ITU pri posredovanju podatkov v zvezi z elektronskimi komunikacijami.

OECD (Organisation for Econonimc Co-operation and Developement)

Poslanstvo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki je bila ustanovljena leta 1947, je spodbujanje politik za izboljšanje gospodarske in socialne blaginje. Slovenija je julija 2010 postala članica in tako tudi agencija s podatki in validacijami prispeva k poročilu, ki ga pripravlja OECD.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.