Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

USO, klici v sili in varnost omrežij

USO, klici v sili in varnost omrežij

Kaj je univerzalna storitev?

Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev do­ločene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.

Najmanjši nabor storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, vključuje:

 • priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji na razumno zahtevo uporabnika, tako da mu to omogoča vzpostavljanje in sprejemanje notranjih (krajevnih in medkrajevnih) in mednarodnih klicev; prenos faksimilnih komunikacij in podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta. Izvajalec te storitve je Telekom Slovenije d.d;
 • zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih (univerzalna imeniška služba). Izvajalec te storitve je TSmedia d.o.o;
 • zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic, iz katerih je možno brezplačno in brez uporabe kakršnih koli plačilnih sredstev klicati na številke za klice v sili, tako da so izpolnjene razumne potrebe končnih uporabnikov glede geografske pokritosti, števila javnih telefonskih govorilnic, dostopnosti za uporabnike invalide in kakovosti storitev. Izvajalec te storitve od 2.12.2019 dalje ni imenovan;
 • zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike invalide, ki jih določi vlada na usklajen predlog ministra oz. ministrice, pristojnega oz. pristojne za invalide, in ki končnim uporabnikom invalidom omogočajo nediskriminatorno uporabo in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z dostopom do storitev v sili, imenikov in imeniških služb, kot ga imajo drugi končni uporabniki. Ukrepe izvajajo izvajalci zgoraj omenjenih storitev.

Agencija na podlagi javnega razpisa za pet let določi enega ali več izvajalcev univerzalne storitve, tako da se univerzalna storitev zagotavlja na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Če  javni razpis ne uspe, agencija določi za izvajalca univerzalne storitve tistega operaterja, ki ima na področju javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji pomembno tržno moč. Če tega ni, določi operaterja, ki ima največ naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji.

112 - enotna evropska številka za klice v sili

Operater javnega telefonskega omrežja oziroma izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev mora zagotoviti, da imajo uporabniki javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z uporabniki javnih telefonskih govorilnic, možnost brezplačnega dostopa do številk za klice v sili. Operater mora obveščati svoje uporabnike:

 • o obstoju in pomenu enotne evropske telefonske številke za klic v sili 112, preko objave na svojih spletnih straneh in v imeniku, na vidnem mestu,
 • da v primeru nedelovanja ali motenega delovanja električnega omrežja, internetnega priključka in terminalske opreme, uporaba telefonskih storitev, vključno s klici na številke za klice v sili (112 in 113), ni možna, da si dostopnost storitev ob izpadu javnega električnega omrežja lahko zagotovijo sami, z uporabo sistema za brezprekinitveno napajanje (UPS) omrežnih elementov in terminalske opreme.

Gostujoče uporabnike mora ob vstopu v njegovo omrežje še dodatno obvestiti z SMS sporočilom.

Operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma javno dostopnih telefonskih storitev, ki zagotavljajo enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112, morajo agenciji posredovati podatke o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 najkasneje do 1. aprila v tekočem letu.

 

Več o enotni evropski številki za klice v sili 112 lahko preberete na staneh Evropske zveze za klic v sili (EENA) in na spletni strani  www.sos112.si.

113 - nacionalna številka za klice v sili

Slovenija ima poleg enotne evropske številke za klic v sili 112 določeno še posebno nacionalno številko za klic v sili 113 – številka policije.

Operater javnega telefonskega omrežja oziroma izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev mora zagotoviti, da imajo uporabniki javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z uporabniki javnih telefonskih govorilnic, možnost brezplačnega dostopa do številk za klice v sili.

 

Gostujoče uporabnike mora ob vstopu v njegovo omrežje še dodatno obvestiti s SMS sporočilom.

116 - številke za storitve z družbeno vrednostjo

Evropska komisija je februarja 2007sprejela Odločbo o rezervaciji nacionalnega območja oštevilčenja, ki se začenja z 116. Tako je določila številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo.

Usklajena storitev z družbeno vrednostjo je storitev, ki je dostopna posameznikom prek brezplačne številke in je uporabna za obiskovalce iz drugih držav ter izpolnjuje določene družbene potrebe, zlasti pa prispeva k blaginji in varnosti državljanov, oz. pomaga državljanom v stiski.

Odločba EK določa naslednje pogoje glede pravice do uporabe številk za opravljanje usklajenih storitev z družbeno vrednostjo:

 • storitev državljanom zagotavlja informacije, pomoč ali orodje za poročanje ali kakršno koli kombinacijo med njimi,
 • storitev je na voljo vsem državljanom brez kakršne koli zahteve za predhodno registracijo,
 • storitev ni časovno omejena,
 • za uporabo storitve ni potrebno niti plačilo niti zaveza k plačilu,
 • med klicem so izključene naslednje dejavnosti: oglaševanje, zabava, trženje in prodaja, uporaba klica za prihodnjo prodajo komercialnih storitev.

Poleg teh se lahko  določijo tudi posebni nacionalni pogoji glede pravice do uporabe usklajenih številk.

Agencija dodeljuje proste številke 116 izvajalcem usklajenih storitev  z družbeno vrednostjo s postopki javnega razpisa, ki jih določa Zakon o elektronskih komunikacijah.  

Regisiter številskega prostora – v Sloveniji že dodeljene številke 116

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.