Kakovost univerzalne storitve

Agencija vsako leto spremlja in objavlja podatke o kakovosti univerzalne storitve. Parametre kakovosti univerzane storitve, njihove mejne vrednosti in metode merjenja ter vsebino, obliko in način objave podatkov o kakovosti univerzalne storitve določa Splošni akt, ki ga na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah pripravi agencija.

 

Izvajalec univerzalne storitve je dolžan najkasneje do 31. marca za preteklo leto objaviti na spletni strani in dostaviti agenciji podatke o kakovosti univerzalne storitve.

 

Podatki o kakovosti univerzalne storitve:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.