Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi storitvami za leto 2018

Zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi storitvami za leto 2018

Petek, 20.07.2018

Objavljamo raziskavi o zadovoljstvu s poštnimi storitvami med splošno in poslovno javnostjo za leto 2018, ki smo ju izvedli v sodelovanju s podjetjem Episcenter d.o.o.  

Glavni zaključki Raziskave o zadovoljstvu s poštnimi storitvami med splošno javnostjo (n=705) so:

 • Indeks zadovoljstva z univerzalno poštno storitvijo ima vrednost 69,5, kar kaže na zadovoljstvo uporabnikov poštnih storitev.
 • Polovica anketiranih obišče pošto 1-3 mesečno, dobra polovica vedno isto pošto.
 • Da je delovni čas pošt ustrezen meni, tako kot preteklo leto, dve tretji anketirancev.
 • Največji delež anketirancev (tretjina) mesečno odda do 2 pisma in tretjina prejme 5-9 pisem.
 • Na letni ravni odda pakete: petina anketirance do 2 mase do 2 kg, več kot polovica nobenega mase od 2 do 10 kg in dobre tri četrtine nobenega nad 10 kg.
 • Dve tretjini anketirancev meni, da bi moral biti rok za prenos pisma D+1, večina meni, da je dostava pošiljk potrebna vseh 5 delovnih dni v tednu ter polovica, da sobotna dostava ni potrebna
 • Najpomembnejši dejavnik kakovosti je, tako kot pretekla leta, lokacija pošte. Najbolj pomembna značilnost poštne storitve pa delovni čas.
 • Poleg Pošte Slovenije so anketiranci največ uporabljali storitve DPD, DHL in GLS. Kot razlog za uporabo drugih izvajalcev dve petini anketirancev navaja hitrost prenosa.
 • Anketirancev, ki bi bili pripravljenih plačati višjo ceno poštnih storitev, da se ohrani dostava na dom je 44 %. Za to so pripravljeni plačati 12,2 % višjo ceno, istočasno zna navesti ceno za prenos standardnega pisma le 8 %.

 
Glavni zaključki Raziskave o zadovoljstvu s poštnimi storitvami med poslovno javnostjo (n=307) so:

 • Standardno pismo je najpogostejša vrsta pošiljke med srednjimi in velikimi podjetji.
 • V svojih poslovnih prostorih večina sprejema in dve tretjini oddaja poštne pošiljke.
 • Cena za prenos standardnega pisma je sprejemljiva za 72 % vprašanih podjetij.
 • Večina meni, da bi morale pošiljke prispeti naslednji delovni dan (D+1) in da je dostava pošiljk potrebna vseh 5 delovnih dni v tednu, le desetina, da je smiselna tudi ob sobotah.
 • Podjetja so večinoma zadovoljna s storitvami Pošte Slovenije, povprečna ocena je 4,2.
 • Najpomembnejši dejavnik kakovosti je, tako kot pretekla leta, zanesljiv prenos poštnih pošiljk, sledita hiter prenos in zaupanje v ponudnika, najmanj pa lokacija in čakanje v čakalni vrsti.
 • Pošta Slovenije je glavni izvajalec poštnih storitev za 83 % vprašanih. Med drugimi izvajalci so najpogostejši DHL, DPD in TNT.
 • Cena in kakovost sta za večino glavna dejavnika zaradi katerih bi zamenjali Pošto Slovenije z drugim izvajalcem, zaupanje pa je še vedno glavni razlog za zvestobo.
 • V primeru povišanja cene pisma za 5-10 % bi večina (60 %)  še naprej uporabljalo to storitev, petina bi jo nadomestilo, v večini z elektronsko komunikacijo.

 


Zadovoljstvo uporabnikov - poslovna javnost
 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.