Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Na področju za pošto agencija sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in institucijami. Udeležuje se strokovnih konferenc s področja pošte in sodeluje z evropskimi regulatornimi organi. V številnih mednarodnih telesih njeni strokovjaki aktivno sodelujejo in se vključujejo v razprave. V nadaljevanju so navedene najpomembnejše mednarodne institucije.

EGRP

ERGP (European Regulators Group for Postal Services) je Skupina evropskih regulatorjev poštnih storitev, ki jo je Evropska komisija ustanovila konec leta 2010 in predstavlja skupno telo evropskih poštnih regulatorjev. Ustanovni sestanek skupine se je zgodil 1. decembra 2010.

Odločitev Evropske komisije (The Decision of the European Commission) o ustanovitvi Skupine evropskih regulatorjev poštnih storitev je objavljena v uradnem listu Evropske unije (Official Journal of the European Union - 2010/C217/07).

Pravna podlaga za ustanovitev tega telesa je v Poštni Direktivi 97/67/ES, kjer je podana zahteva, da morajo države članice imenovati enega ali več neodvisnih regulatornih organov s poštnega področja. Ti morajo delovati v smeri razvoja enotnega evropskega poštnega trga, za kar pa je potrebno medsebojno sodelovanje in posledično organiziranje skupnega delovnega telesa. V okviru EGRP so oblikovane projektne skupine, v  katerih aktivno deluje tudi agencija. Program dela za leto 2019 se izvaja v 5 delovnih skupinah:

  • ERGP Regulatory Framework WG
  • ERGP Cross-border parcel delivery WG
  • ERGP Regulatory Accounting WG
  • ERGP Market Indicators WG
  • ERGP Access Regulation WG

CERP

CERP (European Committee for Postal Regulation), Evropski odbor za regulacijo pošte, se je zaradi ustanovitve ERGP preoblikoval v dve delovni skupini:

  • UPU (Universal Postal Union) - Svetovna poštna zveza
  • Policy

UPU

UPU (Universal Postal Union) je Svetovna poštna zveza. Agencija sodeluje pri aktivnostih mednarodnega urada zveze preko vprašalnikov in priprave mnenj glede prihodnje reforme poštnega sektorja ter se vključuje v razprave o prihodnosti tega sektorja na mednarodni ravni. Agencija je opazovalka pri delu Administrativnega sveta Svetovne poštne zveze.


Predstavniki agencije sodelujejo tudi na kongresih Svetovne poštne zveze. Naslednji bo leta 2020 v Abidžanu v Slonokoščeni obali.

CEN

CEN (European Committee for Standardization) je Evropski odbor za standardizacijo, v katerem deluje okoli 300 tehničnih komitejev. Med njimi je tudi TC331, ki se ukvarja s pripravo standardizacijskih dokumentov, ki se nanašajo na poštno dejavnost.

Agencija je bila do leta 2013 aktivno vklučena v delovno skupino WG1, ki se ukvarja s standardi s področja kakovosti poštnih storitev.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.