Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Regulacija cen
Kažipot > AKOS > Pošta > Regulacija cen

Regulacija cen

Cene in tarife storitev, ki spadajo v nabor univerzalne storitve, morajo biti:

 • dostopne in hkrati morajo vsem uporabnikom omogočati dostop do ponujenih storitev ne glede na njihov zemljepisni položaj,
 • stroškovno naravnane, pri čemer morajo spodbujati učinkovito zagotavljanje univerzalne storitve,
 • za istovrstne storitve enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
 • pregledne in nediskriminacijske.

Postopek spremembe cen

Izvajalec univerzalne storitve mora pred spremembo cen univerzalne storitve zanje pridobiti soglasje agencije. Cene mora objaviti na svojih spletnih straneh ter v poslovnih prostorih najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo. Agencija mora pred izdajo soglasja preveriti, če so predlagane cene skladne z načeli preglednosti, nediskriminacije in zagotavljanja konkurence ter oblikovane v skladu s 35. členom ZPSto-2, ki govori o cenah univerzalne storitve.

 

Agencija mora predlog za spremembo cen proučiti in izdati odločbo v 30 dneh od dneva prejema predloga. Pri tem ima možnost podaljšanja omenjenega roka za 15 dni, če potrebuje dodatne podatke in izračune.

 

Agencija je Pošti Slovenije d.o.o., kot izvajalki univerzalne storitve, v letih med 2011 in 2016 z odločbami odobrila predloge za spremembo cen univerzalne storitve v notranjem in čezmejnem prometu. Predlog, ki ga je agencija odobrila v letu 2012, se je nanašal na cene določenih storitev v čezmejnem prometu, predlog, ki je bil odobren v letu 2013, pa se je nanašal na določene storitve v notranjem prometu. V letu 2014 je Pošta Slovenije posredovala agenciji tri predloge, in sicer se je prvi predlog v letu 2014 nanašal na priporočene in vrednostne pošiljke v čezmejnem prometu, drugi predlog v letu 2014 na cene pisem in tiskovin v notranjem prometu ter združitev nekaterih masnih stopenj, od katerih velja izpostaviti združitev navadnega pisma do 20 g in navadnega pisma nad 20 g do 50 g v en produkt, to je navadno pismo do 50 g (znamka B), tretji predlog v letu 2014 pa na pogoje in višino popustov za prenos standardnih in navadnih pisem ter dopisnic. V letu 2015 je agencija odobrila predlog Pošte Slovenije za spremembo cen univerzalne storitve v notranjem prometu, in sicer za standardno in navadno pismo ter dopisnice in tiskovine.

 

V letu 2016 je agencija odobrila dva predloga Pošte Slovenije za spremembo cen univerzalne storitve, in sicer v notranjem in čezmejnem prometu, kjer je poleg cen odobrila tudi spremembo masnih stopenj. V notranjem prometu se je predlog nanašal na spremembo cen za standardno in navadno pismo, dopisnico, priporočeno in vrednostno pismo ter navadni paket. V čezmejnem prometu pa se je predlog nanašal na spremembo cen standardnega in navadnega pisma ter dopisnice. Predlog spremembe masne stopnje se je nanašal na navadno pismo v čezmejnem prometu. Navadno pismo do 20 g se je spremenilo v navadno pismo do 50 g in navadno pismo nad 20 g do 100 g se je spremenilo v navadno pismo nad 50 g do 100 g.

 

V letu 2017 je agencija odobrila predlog Pošte Slovenije za spremembo cen univerzalne storitve v notranjem prometu. Predlog se je nanašal na spremembo cen za standardno in navadno pismo, dopisnico, priporočeno in vrednostno pismo. V letu 2018 je agencija odobrila Pošti Slovenije predloga za spremembo cen univerzalne storitve tako v notranjem, kot čezmejnem prometu v skladu s tabelama.

 

Cene v notranjem prometu, ki veljajo od 27. 7. 2018
 

Univerzalna poštna storitev v notranjem prometu

Cena v EUR, brez DDV

Standardno pismo

0,43

Navadno pismo do 50 g

0,52

Navadno pismo nad 50 g do 100 g

0,63

Navadno pismo nad 100 g do 250 g

0,85

Navadno pismo nad 250 g do 500 g

1,30

Navadno pismo nad 500 g do 1.000 g

2,15

Dopisnica

0,52

Tiskovina do 100 g

0,38

Tiskovina nad 100 g do 250 g

0,53

Tiskovina nad 250 g do 500 g

0,77

Tiskovina nad 500 g do 1.000 g

1,21

Tiskovina nad 1.000 g do 2.000 g

2,09

Priporočeno pismo do 20 g

1,30

Priporočeno pismo nad 20 g do 100 g

1,44

Priporočeno pismo nad 100 g do 250 g

1,57

Priporočeno pismo nad 250 g do 500 g

1,81

Priporočeno pismo nad 500 g do 1000 g

2,26

Priporočeno pismo nad 1000 g do 2000 g

3,15

Vrednostno pismo do 20 g

1,30

Vrednostno pismo nad 20 g do 100 g

1,44

Vrednostno pismo nad 100 g do 250 g

1,57

Vrednostno pismo nad 250 g do 500 g

1,81

Vrednostno pismo nad 500 g do 1000 g

2,26

Vrednostno pismo nad 1000 g do 2000 g

3,15

 

Cene v čezmejnem prometu, ki veljajo od 27. 7. 2018

 

Univerzalna poštna storitev

Cena v EUR, brez DDV

Standardno pismo, mednarodni

1,17

Navadno pismo, mednarodni do 50 g

1,31

Navadno pismo, mednarodni nad 100 g do 250 g

2,59

Dopisnica, mednarodni

1,17

Tiskovina, mednarodni do 20 g

1,00

Tiskovina, mednarodni nad 20 g do 100 g

1,50

Tiskovina, mednarodni nad 100 g do 250 g

2,00

Tiskovina, mednarodni nad 250 g do 500 g

3,00

Tiskovina, mednarodni nad 500 g do 1.000 g

4,00

Tiskovina, mednarodni nad 1.000 g do 2.000 g

5,50

Priporočeno pismo, mednarodni do 20 g

4,50

Priporočeno pismo, mednarodni nad 20 g do 100 g

5,00

Priporočeno pismo, mednarodni nad 100 g do 250 g

5,70

Priporočeno pismo, mednarodni nad 250 g do 500 g

6,90

Priporočeno pismo, mednarodni nad 500 g do 1000 g

8,40

Priporočeno pismo, mednarodni nad 1000 g do 2000 g

11,00

Vrednostno pismo, mednarodni do 20 g

6,59

Vrednostno pismo, mednarodni nad 20 g do 100 g

7,09

Vrednostno pismo, mednarodni nad 100 g do 250 g

7,79

Vrednostno pismo, mednarodni nad 250 g do 500 g

8,99

Vrednostno pismo, mednarodni nad 500 g do 1000 g

10,49

Vrednostno pismo, mednarodni nad 1000 g do 2000 g

13,09

 

 

Storitve iz nabora univerzalne poštne storitve so od 1.1.2011 oproščene plačila davka na dodano vrednost, cenik vseh storitev iz nabora univerzalne poštne storitve je dostopen na spletni strani Pošte Slovenije d.o.o.

 

Cene univerzalne storitve (znamka A in B) v notranjem prometu (2011 - 2018)


 

Opombe:

 • s 1. 8. 2014 sta se produkta navadno pismo do 20 g in nad 20 g do 50 g združila v en produkt - navadno pismo do 50 g
 • cene so izražene v EUR brez DDV
   

Cene univerzalne storitve (znamka C in D) v čezmejnem prometu (2010- 2018)

 

Opombe:

 • s 1. 8. 2016 se je produkt navadno pismo do 20 g spremenilo v navadno pismo do 50 g
 • cene so izražene v EUR brez DDV
   
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.