Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Raziskave in analize

Raziskave in analize

Agencija vsako leto izvede analizo trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji. Sistematično izvaja raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami ter primerjalno analizo cen in rokov prenosa vseh izvajalcev poštnih storitev v Republiki Sloveniji. Občasno pripravlja tudi druge raziskave in analize, ki jih potrebuje za svoje delo.

Analize trga poštnih storitev

Agencija izvaja analize trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji od leta 2004.

Poleg prikaza stanja na trgu poštnih storitev v Republiki Sloveniji, pridobljeni podatki služijo agenciji za poročanje nacionalnim in mednarodnim organizacijam o stanju trga poštnih storitev, ki jih je Republika Slovenija dolžna dajati na podlagi mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji.

Raziskave o zadovoljstvu uporabnikov

Agencija izvaja raziskave o zadovoljstvu uporabnikov (splošna in poslovna javnost) s poštnimi storitvami s pomočjo zunanjega izvajalca.

Primarni namen raziskave je ugotoviti:

  • obseg uporabe poštnih storitev,
  • zadovoljstvo s kakovostjo poštnih storitev,
  • osveščenost uporabnikov s ponudniki poštnih storitev,
  • primerjava podatkov iz prejšnjih raziskav.

Primerjalne analize cen in rokov prenosa

V sodelovanju z zunanjim izvajalcem agencija izvaja primerjalno analizo cen in kakovosti prenosa izvajalcev poštnih storitev v Republiki Sloveniji na izbranih produktih v notranjem in mednarodnem poštnem prometu.

Zbiranje podatkov poteka po dveh metodah, in sicer s pomočjo intervjujev oz. vprašalnikov posredovanih vsem izvajalcem poštnih storitev, čas in rok prenosa pa se preverja tudi v praksi, saj se lahko le na ta način pokaže dejanska kakovost prenosa glede na ceno storitve posameznega izvajalca.

Statistični podatki

Izvajalec poštnih storitev mora dati agenciji na njeno zahtevo na voljo vse podatke in informacije, vključno s finančnimi informacijami in informacijami o izvajanju univerzalne storitve, ki jih agencija potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti, ter za jasno opredeljene statistične namene in za poročanje Evropski komisiji ter mednarodnim organizacijam.

 

Agencija zbira poštne statistične podatke za izvajanje:

  • vsakoletnih analiz trga poštnih storitev,
  • raziskav in poročil Statističnega urada RS,
  • raziskav evropskega statističnega urada EUROSTAT,
  • raziskav drugih mednarodnih organizacij.

Druge raziskave in analize

Agencija objavlja podatke o pritožbah in odškodninskih postopkih zoper Pošto Slovenije, ki jih vsako leto pripravlja Pošta Slovenije. Agencija občasno primerja podatke, zbrane v več letih.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.