Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2019

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2019

Petek, 20.12.2019

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2019 je med drugim razvidno, da se je v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišala penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva.

Trend rasti NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta se nadaljuje tudi v tretjem četrtletju 2019 in znaša že 81,4%; rast so zabeležili vsi ponudniki širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja, število non-NGA priključkov pa glede na tehnološki razvoj in trende upada in predstavlja manj kot petino števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta.

Po dveh zaporednih četrtletjih, ko je IP telefonija zabeležila zmanjšanje števila priključkov, je v opazovanem obdobju zabeležila rast števila priključkov glede na predhodni obdobji ter povečala tržni delež. Ostale tehnologije glede na predhodno obdobje beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Tržni delež paketov četverček od uvedbe na trgu neprekinjeno raste. Prav tako je v obravnavanem četrtletju zabeležil rast deleža paket trojček. Paket dvojčkov beleži padec tržnega deleža glede na preteklo četrtletje, sledita mu samostojen širokopasovni dostop z nižjim tržnim deležem kot v preteklem četrtletju, ter konvergenčne storitve, ki ne vključujejo paketov storitev z nespremenjenim tržnim deležem glede na preteklo četrtletje.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec tretjega četrtletja 2019 zvišala, prav tako se je povečal promet mobilnega širokopasovnega dostopa glede na predhodno četrtletje.

Kljub porastu števila priključkov IP televizije se je njen tržni delež v tretjem četrtletju 2019 znižal. Prav tako se je znižal tržni delež priključkov satelitske televizije; tržna deleža MMDS tehnologije in kabelske tehnologije sta v opazovanem obdobju ostala nespremenjena.

Trend upadanja priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju se tudi v tretjem četrtletju 2019 nadaljuje, posledično raste število priključkov dostopa z bitnim tokom.

V tretjem četrtletju 2019 so bili na spletni strani agencije objavljen 103 pozivi zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 39 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 66 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.