Odločba 06103-3/2018/15

Ponedeljek, 11.03.2019

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora nad izvrševanjem obveznosti v zvezi z izvrševanjem obveznosti naloženih z odločbo agencije št. 38244-1/2017/29 (v nadaljevanju: odločba) z dne 5.12.2017 za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji, in sicer obveznosti iz 12.točke glede rokov za izvedbo priklopov končnega uporabnika v primeru bakrenega, glede rokov za izvedbo priklopov končnega uporabnika v primeru optičnega omrežja družbi Telekom Slovenije d.d., z odločbo št. 06103-3/2018/15 z dne 18.12.2018 naložila, da mora sprejeti in implementirati ustrezne organizacijske in/ali tehnične ukrepe s katerimi bo izvedla priključitve v rokih naloženih v c. in d. alineji 12.točke odločbe v kateri so določeni roki za izvedbo priklopov končnega uporabnika ter o vseh sprejetih ukrepih ob poteku roka obvestiti agencijo. Družba Telekom Slovenije mora agenciji do 15. dne v tekočem mesecu poslati za pretekli mesec v elektronski obliki izpis vseh izvedenih naročil operaterjev in maloprodajne enote družbe Telekom Slovenije, d.d., za priklop končnega uporabnika v primeru bakrenega omrežja in v primeru optičnega omrežja.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.