Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi storitvami (splošna in poslovna javnost) za leto 2017

Zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi storitvami (splošna in poslovna javnost) za leto 2017

Petek, 30.06.2017

Objavljamo raziskavi o zadovoljstvu s poštnimi storitvami med poslovno in splošno javnostjo za leto 2017, ki smo ju izvedli v sodelovanju s podjetjem GFK Slovenija, tržne raziskave d.o.o.  
 
Glavni zaključki Raziskave o zadovoljstvu s poštnimi storitvami med poslovno javnostjo so:

 • Izvedena je bila na podlagi vprašalnikov in vzorcev 316 podjetij.
 • Naslovljena navadna pisma v notranjem prometu je je najpriljubljenejša vrsta pošiljk med podjetji v Sloveniji.
 • Čezmejno pošiljanje pošte je med podjetji redkejše kot po Sloveniji.
 • Cena za prenos standardnega pisma je sprejemljiva za 77 % vprašanih podjetij.
 • Kar 86% podjetij meni, da bi morale pošiljke prispeti naslednji delovni dan, v še večji meri (95%) pa se jim zdi smiselno imeti dostavo 5 delovnih dni v tednu. Kar 80% jih meni, da sobotna dostava pošte ni potrebna.
 • Podjetja so večinoma zadovoljna s storitvami Pošte Slovenije.
 • Po mnenju večine vprašanih je zanesljiv prenos pošte najpomembnejši pokazatelj kakovosti (91 % zelo pomembno). Sledita mu zaupanje v ponudnika (83 % zelo pomembno) in odnos uslužbencev (80 % zelo pomembno).  
 • Večina podjetij se še nikoli ni pritožila.
 • Pošta Slovenije je glavni izvajalec poštnih storitev za 92 % podjetij.
 • Med drugimi izvajalci je najpogostejši DHL Ekspres, ki mu sledita TNT in DPD.
 • Dobri dve petini podjetij bi bilo pripravljenih plačati višjo ceno poštnih storitev, da se ohrani hitrost prenosa poštne pošiljke ter dostava poštnih pošiljk petkrat tedensko.
 • Za ohranitev lokacije pošte so podjetja pripravljena plačati v povprečju 7,8 % višjo ceno.
 • Več kot polovica (59%) vseh podjetij bi v primeru spremembe cene pisma za 10-15% nadomestilo to storitev z elektronsko pošto.

 Glavni zaključki Raziskave o zadovoljstvu s poštnimi storitvami med splošno javnostjo so:

 • Izvedena je bila na podlagi vprašalnikov in vzorcev 705 fizičnih oseb.
 • Indeks zadovoljstva z univerzalno storitvijo ima vrednost 66,7, kar je nižje od leta 2016 in kaže na znižano zadovoljstvo uporabnikov poštnih storitev.
 • Več kot polovica anketiranih (55%) pošto obišče enkrat do trikrat mesečno, 53% pa pri tem obišče vedno isto pošto.
 • Večina vprašanih je zadovoljna z oddaljenostjo najbližje pošte od doma.
 • Delovni čas pošt se zdi ustrezen dve tretjinam anketirancem.
 • Velika večina anketirancev je zadovoljna tako s poštnimi storitvami kot tudi s hitrostjo opravljanja storitev.
 • Tri četrtine anketirancev meni, da bi morala PoštaSlovenije pismo dostaviti naslovniku takoj naslednji dan po oddaji pisma, prav tako pa jih večina meni, da je dostava pošiljk potrebna vseh 5 delovnih dni v tednu.
 • Najpomembnejši dejavnik kakovosti je lokacija pošte,
 • Največ oz. dve petini anketirancev bi bilo pripravljenih plačati višjo ceno poštnih storitev, da se ohrani dostava na dom. Za ohranitev dostave na dom so pripravljeni plačati v povprečju 9,2 % višjo ceno.
   

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.