Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Vabilo na javno posvetovanje v zvezi s poročanjem o prekinitvah in incidentih na omrežjih in storitvah

Vabilo na javno posvetovanje v zvezi s poročanjem o prekinitvah in incidentih na omrežjih in storitvah

Petek, 15.11.2013

Zainteresirano javnost, predvsem pa operaterje elektronskih komunikacij, vabimo k podaji pripomb in predlogov na objavljen predlog Obrazca za poročanje incidentov ter Obrazca za najavo omejitev ali prekinitev na omrežju in storitvah.

 

Oba obrazca sta namenjena operaterjem elektronskih komunikacij pri poročanju agenciji v primeru zaznanega incidenta, ali v primeru najave omejitev ali prekinitev na omrežju in storitvah.

 

Operater mora v skladu z 81. členom Zakona o elektronskih komunikacijah in 13. člena Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev takoj, ko to zazna, obvestiti agencijo o vseh kršitvah varnosti omrežij in storitev ali celovitosti omrežij, če te lahko pomembno vplivajo na delovanje javnih komunikacijskih omrežij ali izvajanje javnih komunikacijskih storitev.

 

Prav tako morajo operaterji v skladu z 141. členom ZEKom-1 vnaprej obvestiti agencijo o omejitvah ali prekinitvah zaradi dograditev, posodobitev ali vzdrževanja, ali v primeru večjih omejitev ali prekinitev zaradi okvar ali napak.

 

Agencija je na podlagi omenjenih zakonskih določil in priporočil Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) pripravila dva obrazca, na katera bodo operaterji v bodoče vnašali zahtevane relevantne podatke o zaznanem incidentu v omrežju, oziroma načrtovanih omejitvah ali prekinitvah na omrežju ali storitvah in jih posredovali agenciji. Obrazci so objavljeni na spletni strani agencije, na povezavi.

 

Zainteresirano javnost vabimo, da mnenja in pripombe pošlje do 1. 12. 2013 na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se obvezno sklicujte na številko: 38213-3/2013.

 

Za vse dodatne informacije v zvezi s pozivom smo vam na voljo na telefonski številki: 01/583 63 16 ali na elektronskem naslovu: urban.kunc@akos-rs.si.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.