Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Vabilo na javni posvet v zvezi s pripravo splošnega akta o dostopovni in razdelilni točki

Vabilo na javni posvet v zvezi s pripravo splošnega akta o dostopovni in razdelilni točki

Petek, 22.12.2017

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve vabi zainteresirano javnost na javni posvet v zvezi s pripravo splošnega akta o dostopovni in razdelilni točki, ki bo v ponedeljek, 8. 1. 2018, ob 13. uri v veliki sejni sobi agencije v drugem nadstropju.

Agencija na podlagi petega, šestega in osmega odstavka 9. člena ZEKom-1 pripravlja splošni akt o tehničnih in drugih podrobnosti izvajanja določil zakona v zvezi z dostopovno in razdelilno točko. Navedeni členi predstavljajo del implementacije Direktive o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (Cost reduction directive) v slovensko zakonodajo.  

Agencija se želi z zainteresirano javnostjo posvetovati o naslednjih izhodiščih:

  • agencija namerava predmetni splošni akt koncipirati kot regulacijo, ki bo predpisovala minimum funkcionalnosti, ter predpisati postopke in roke v zvezi z zagotavljanjem teh funkcionalnosti. S tem želi omogočiti maksimalno fleksibilnost pri uresničevanju zahtev ter zagotoviti tehnološko nevtralnost;
  • agencija namerava navedeno področje regulirati simetrično, s čimer želi čim bolj zmanjšati podvajanje infrastrukture do uporabnikov in posledično znižati stroške gradnje omrežij visoke prenosne hitrosti;
  • agencija namerava vpeljati stroškovne cene, da bi omogočila investitorjem razumen donos ter spodbujala sodelovanje med operaterji.


Agencija vabi zainteresirano javnost, da se o navedenih izhodiščih opredeli ter v primeru nestrinjajanja s posameznimi nameravanimi izhodišči poda alternativni pogled z utemeljitvijo.

Zaradi lažje organizacije dogodka, agencija naproša vse zainteresirane, da sporočijo število udeležencev posvetovanja najkasneje do četrtka, 4.1.2018, po elektronski pošti na naslov: stanko.taskov@akos-rs.si.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.