Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2018

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2018

Sreda, 10.04.2019

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije s prvim četrtletjem 2019 prehaja na sodobnejši način poročanja četrtletnih podatkov. Konec meseca marca 2019 je agencija objavila nov portal eAnalitik (https://eanalitik.akos-rs.si), ki je namenjen prikazu podatkov na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Gre za prikaz podatkov, ki jih je agencija do sedaj objavljala v četrtletnih poročilih o razvoju trga elektronskih komunikacij. Portal ponuja pregled stanja na trgu elektronskih komunikacij na uporabniku prijazen in pregleden način.

Konec leta 2018 je bil za agencijo še posebej pomemben, saj je direktorica agencije, mag. Tanja Muha, v mesecu decembru zasedla mesto podpredsednice Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC). S svojim aktivnim delovanjem in izkušnjami na področju elektronskih komunikacij je mag. Tanja Muha pridobila pomembno vlogo pri povezovanju internih aktivnosti znotraj omenjenega organa.

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2018 je med drugim razvidno, da sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo predvsem število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH tehnologije, medtem ko se število non-NGA priključkov zmanjšuje.

Na področju fiksne telefonije IP telefonija v četrtem četrtletju 2018 ponovno beleži rast števila priključkov v primerjavi s priključki klasične telefonije; posledično upada število priključkov na ostalih tehnologijah.

Tržni delež paketov četverček nadaljuje trend rasti v četrtem četrtletju 2018 in je narasel glede na predhodno obdobje.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec četrtega četrtletja 2018 zvišala, promet mobilnega širokopasovnega dostopa pa je glede na predhodno četrtletje narasel skoraj za četrtino.

Najvišji tržni delež so tudi v četrtem četrtletju zabeležili priključki IP televizije. Prav tako je porasel tržni delež priključkov satelitske televizije v primerjavi s preteklim četrtletjem; MMDS tehnologiji in kabelski tehnologiji se je v opazovanem obdobju tržni delež zmanjšal.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom na bakrenem omrežju. Na bakrenem omrežju število priključkov preko sodostopa še naprej upada, v obravnavanem četrtletju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

V četrtem četrtletju 2018 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 82 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 62 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 20 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.
 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.