Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Arhiv analiz in odločb

Arhiv analiz in odločb

Za vse upoštevne trge je dostopen arhiv dokumentov. V arhivu so shranjeni osnutki ukrepov, analize upoštevnih trgov, mnenja in pripombe operaterjev, odgovori agencije na mnenja in pripombe operaterjev na izreke odločb.

Novi upoštevni trgi

 

TRG ex 6: Dostopovni deli zakupljenih vodov ne glede na tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost (medoperaterski trg)

 

TRG 1: Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne uporabnike (maloprodajni trg)

 

TRG 2: Posredovanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)

 

TRG 3: Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)

 

TRG 4: Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)

 

TRG 5: Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)

 

TRG 7: Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)

Stari upoštevni trgi

TRG 1: Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji (maloprodajni trg)

 

TRG 2: Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike (maloprodajni trg) 

 

TRG 3: Javno dostopne nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg) 

 

TRG 4: Javno dostopne mednarodne telefonske storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg) 

 

TRG 5: Javno dostopne nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike (maloprodajni trg) 

 

TRG 6: Javno dostopne mednarodne telefonske storitve na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike (maloprodajni trg) 

 

TRG 7: Minimalni nabor zakupljenih vodov (maloprodajni trg) 

 

TRG 8: Posredovanje klicev s fiksne lokacije v javnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg) 

 

TRG 9: Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg) 

 

TRG 10: Tranzitne storitve v javnem fiksnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg) 

 

TRG 11: Razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih in govornih storitev (medoperaterski trg) 

 

TRG 12: Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)

 

TRG 13: Dostopovni deli zakupljenih vodov (medoperaterski trg) 

 

TRG 14: Hrbtenični deli zakupljenih vodov (medoperaterski trg) 

 

TRG 15: Dostop do javnih mobilnih telefonskih omrežij in posredovanje klicev iz teh omrežij (medoperaterski trg) 

 

TRG 16: Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)

 

TRG 17: Nacionalni trg za mednarodno gostovanje v javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg) 

 

TRG 18: Prenos radiodifuzne vsebine do končnih uporabnikov (medoperaterski trg)

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.