Primerjalne analize cen in rokov prenosa 2010

Ponedeljek, 01.11.2010

Agencija je v sodelovanju z družbo Ninamedia d.o.o. izvedla primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev za storitve prenosa dokumentov mase 50 g in 1 kg ter blaga mase 15 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu. Namen raziskave je bil doseči primerjavo cen in kakovosti prenosa izvajalcev poštnih storitev, s ciljem proučiti razlike med konkurenco na trgu poštnih storitev ter s tem pridobiti koristne informacije za uporabnike poštnih storitev.

Analiza je razdeljena na tri poglavja glede na prenos pošiljk na izbrane destinacije po Sloveniji, Evropi ter po svetu, vsako od poglavij pa je glede na izbrano storitev razdeljeno na tri podpoglavja. Vsak posamezen izvajalec poštnih storitev je za vsako pošiljko podal ceno in čas prenosa tako v primeru najhitrejšega kot tudi v primeru najcenejšega prenosa.

Zbiranje podatkov je potekalo po dveh, vzporedno potekajočih metodologijah (s pomočjo intervjujev oz. vprašalnikov in dejanski preizkus). Ugotovitve so predstavljene ločeno. Analiza zajema:

Prva raziskava je pokazala dokaj različne rezultate, predvsem glede najhitrejšega prenosa poštnih pošiljk, medtem ko je druga raziskava razkrila nekaj posebnosti, ki so močno vplivale na kakovost prenosa teh pošiljk.

Za analizo so bili uporabljeni podatki, ki so jih posredovali izvajalci sami, tako da so pri cenah in rokih prenosa možna določena odstopanja. Dejansko pošiljanje pisem je v praksi izvedla Ninamedia d.o.o. 

Agencija upa, da bo primerjava cen in rokov prenosa koristna za končne uporabnike in zainteresirano javnost, da je razumljiva in korektna. Vse morebitne pripombe in kritike, na podlagi katerih bodo prihodnje primerjave lahko še kakovostnejše, bo agencija sprejela.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.