Primerjalne analize cen in rokov prenosa 2006

Sreda, 01.11.2006

Agencija je na lastno pobudo opravila primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev, in sicer za storitvi prenosa dokumentov mase 1 kg in blaga mase 15 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu. Namen te raziskave je doseči primerjavo cen in kakovosti prenosa izvajalcev poštnih storitev, s ciljem proučiti konkurenco na trgu poštnih storitev ter s tem pridobiti koristne informacije za uporabnike poštnih storitev v Sloveniji.Za prvo analizo je agencija uporabila podatke, ki so jih na poziv agencije posredovali izvajalci sami, tako da so pri cenah in  rokih prenosa možna določena odstopanja.

 

Agencija načrtuje takšne primerjalne analize izvajati v prihodnje, s poudarkom na izvajanju lastnih testiranj, to je pošiljanje testnih pošiljk, s čimer bi pridobili primerjavo dejanske kakovosti in cene izbranih poštnih storitev.

 

Agencija upa, da bo primerjava cen in rokov prenosa koristna za končne uporabnike in zainteresirano javnost, da je razumljiva in korektna. Vse morebitne pripombe in kritike pa bo agencija z veseljem sprejela, na podlagi katerih bodo prihodnje primerjave še kakovostnejše. 

 

Podroben opis analize in ugotovitve:Primerjava je razdeljena na tri poglavja, in sicer glede na prenos pošiljk na izbrane destinacije po Sloveniji, Evropi ter po svetu,  vsako od poglavij  pa je glede na izbrano storitev razdeljeno na dva podpoglavja. Prikazane podatke smo s pomočjo vprašalnikov pridobili od izvajalcev poštnih storitev, ki jim je agencija izdala ugotovitveni sklep. Primerjava je narejena na naslednjih predpostavkah:

 • Pošiljatelj je fizična oseba, ki pošilja eno pošiljko, nima sklenjene pogodbe in mu ne pripada popust. Cena vsebuje DDV.
 • Naslovnik je prav tako fizična oseba.
 • Kraj in čas oddaje pošiljke je Ljubljana, torek ob 10. uri. Teden nima dela prostih dni.
 • Pošiljata se dve vrsti pošiljk, in sicer:
  • pošiljka z maso 1 kg, ki vsebuje dokument
  • pošiljka z maso 15 kg, ki vsebuje blago.
 • Pošiljka je poslana na različne destinacije, in sicer:
  • v Sloveniji: Ljubljana, Maribor in Jeruzalem.
  • v Evropi: Berlin (Nemčija), Tallinn (Estonija), Zagreb (Hrvaška).
  • v svetu: Los Angeles (ZDA), Buenos Aires (Argentina),
  • Sydney (Avstralija) in Nairobi (Kenija).
 • Pošiljatelja zanimata samo dve informaciji, in sicer cena in čas za najhitreje opravljeno storitev ter cena in čas za najceneje opravljeno storitev.
 • Za pošiljko pošiljatelj ne zahteva in ne plača dodatne storitve (npr. zavarovanje, odškodnina ipd).
 • Pošiljatelj prejme ob oddaji pošiljke potrdilo o oddaji. Naslovnik potrdi prejem pošiljke.
 • Pošiljka je pakirana v embalažo izvajalca, če jo le-ta ponuja brezplačno.

Glavne ugotovitve primerjave so, da se cene pošiljk gibljejo v pozitivni odvisnosti od teže, časa prenosa ter oddaljenosti destinacije. Največjo vrednost ima čas prenosa, saj najvišje cene dosegajo prav storitve, ki nudijo najhitrejši prenos. "Najugodnejšega izvajalca" je težko določiti, saj je veliko odvisno od želja in zahtev uporabnika. Ugotovimo pa lahko, da sta v Sloveniji najhitrejša izvajalca City Express in Business Express, ki sta sposobna dostaviti pošiljke v roku treh ur kjerkoli v Sloveniji. Isti dan lahko storitev opravita tudi Pošta Slovenije in Door-to-Door (TNT). Hitrost ni odvisna od vrste pošiljke. Najcenejši izvajalec pri prenosu dokumentov mase 1 kg v Sloveniji je Door-to-Door (TNT), medtem ko je najcenejši izvajalec pri prenosu blaga mase 15 kg DPD. V mednarodnem prometu v države Evrope in sveta ni izvajalca, ki bi bil najhitrejši ali najcenejši, saj se izvajalci izmenjujejo glede na naslovno destinacijo ali vrsto pošiljke.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.