Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2018

Sreda, 19.12.2018

V tretjem četrtletju 2018 se je penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišala; penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo v primerjavi s preteklim četrtletjem ostaja nespremenjena.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA  priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optičnih priključkov (FTTH), medtem ko se je število non-NGA priključkov znižalo.

V opazovanem četrtletju se je tržni delež priključkov paketa četverček sicer zvišal, vendar pa je še vedno največ priključkov paketa trojček, pri čemer se je tržni delež teh priključkov znižal.

Na področju klasične fiksne telefonije je v tretjem četrtletju 2018 zaznati upad števila priključkov na vseh tehnologijah; nadaljevala se je rast priključkov IP telefonije.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec tretjega četrtletja 2018 zvišala.

V opazovanem obdobju se je število uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa zvišalo, posledično pa je tudi višja količina podatkovnega prometa v 3G in naprednejših omrežjih.

Najvišji tržni delež so tudi v tretjem četrtletju 2018 zabeležili priključki IP televizije. Tržni delež priključkov kabelske televizije je v opazovanem četrtletju zabeležil upad, tržni delež satelitske televizije je glede na minulo četrtletje višji, tržni delež MMDS tehnologije pa se je znižal.

V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila optičnih priključkov preko bitnega toka.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju opaziti tako upad priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa ter rast priključkov dostopa z bitnim tokom.

V tretjem četrtletju 2018 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 89 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 32 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 57 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

V opazovanem četrtletju je prišlo do zvišanja tržnega deleža uporabnikov, ki se odločajo za hitrosti 30 Mbit/s in več in za hitrosti od 10 Mbit/s do manj kot 30 Mbit/s.

Agencija je v opazovanem obdobju odgovorila na številna vprašanja zainteresirane javnosti in operaterjev ter na svoji spletni strani objavila 5 novic s področja telekomunikacij.

V opazovanjem četrtletju je agencija pripravila in objavila predlog enega splošnega akta in objavila odgovor na pripombo zainteresirane javnosti na predlog splošnega akta.

V tretjem četrtletju 2018 je bilo v sklopu BEREC odgovorjenih na 7 vprašalnikov, ki so bili posredovani v okviru ekspertnih delovnih skupin in v okviru omrežja stikov, dodatno je agencija pregledala in po potrebi sodelovala tudi pri 46 zahtevah po pregledu, posredovanju informacij, mnenj, komentarjev, dopolnitev ali predlogov. Na plenarni ravni je agencija v preteklem četrtletju sodelovala v vseh 5 izvedenih elektronskih glasovanjih.

Agencija je v preteklem letu ohranila visoko stopnjo aktivnosti v sistemu za izmenjavo znanja, dobrih praks in izkušenj med evropskimi regulatorji in je po številu posredovanih odgovorov na vprašalnike zasedla 3. mesto med vsemi članicami organa IRG. V tretjem četrtletju 2018 je agencija odgovorila na 11 vprašalnikov regulatorjev.

 

 

 


 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.