Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2019

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2019

Torek, 26.11.2019

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2019 je med drugim razvidno, da se je v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišala penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva. Kljub temu, da se je število priključkov oz. uporabnikov širokopasovnega dostopa povečalo, se penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo v primerjavi s preteklim četrtletjem ni spremenila.

Trend rasti NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta se nadaljuje tudi v drugem četrtletju 2019; rast so zabeležili vsi ponudniki širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja, število non-NGA priključkov pa glede na tehnološki razvoj in trende upada in predstavlja manj kot petino števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta.

V opazovanem obdobju beleži IP telefonija manjše zmanjšanje števila priključkov glede na predhodno obdobje, a kljub temu povečuje tržni delež v primerjavi z ostalimi tehnologijami, ki prav tako beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Tržni delež paketov od uvedbe na trgu neprekinjeno raste. Prav tako je v obravnavanem četrtletju zabeležil rast deleža paket trojček, paket dvojček kljub zmanjšanju števila paketov ohranja tržni delež iz preteklega četrtletja, ostali paketi pa v primerjavi s preteklim četrtletjem beležijo padce.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec drugega četrtletja 2019 zvišala, prav tako se je povečal promet mobilnega širokopasovnega dostopa glede na predhodno četrtletje.

Tržni delež priključkov IP televizije se je v drugem četrtletju 2019 zvečal. Tržni delež priključkov satelitske televizije je v primerjavi s preteklim četrtletjem ostal nespremenjen; tržna deleža MMDS tehnologije in kabelske tehnologije sta se v opazovanem obdobju zmanjšala.

Trend upadanja priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju se tudi v drugem četrtletju 2019 nadaljuje, posledično raste število priključkov dostopa z bitnim tokom.

V drugem četrtletju 2019 je bil na portalu agencije objavljen 101 poziv zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo.

 

V tem četrtletju je agencija objavila tudi nov portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS . To je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev.

Glavni namen Geoportala AKOS je prispevati k zmanjšanju stroškov izgradnje visoko zmogljivih omrežij (t. i. VHCN) in spodbujati souporabo infrestrukture ter skupne gradnje. Prav tako je namen portala povezan z informiranjem in krepitvijo vloge končnih uporabnikov, transparentnostjo in odpiranjem informacij in podatkov, ki do sedaj še niso bili dostopni oziroma grafično prikazani.

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.