Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2018

Ponedeljek, 01.10.2018

Iz poročila je med drugim razvidno, da sta v primerjavi s preteklim četrtletjem ostali nespremenjeni tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optičnih priključkov (FTTH), medtem ko se število non-NGA priključkov zmanjšuje.

V opazovanem četrtletju se je tržni delež priključkov paketa četverček sicer zvišal, vendar pa je še vedno največ priključkov paketa trojček, pri čemer se je tržni delež teh priključkov znižal.

Na področju fiksne telefonije je v drugem četrtletju 2018 zaznati upad števila priključkov na vseh tehnologijah.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec drugega četrtletja 2018 zvišala.

V opazovanem obdobju se je število uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa zvečalo, posledično pa je tudi višja količina podatkovnega promet v 3G in naprednejših omrežjih.

Najvišji tržni delež so tudi v drugem četrtletju 2018 zabeležili priključki IP televizije. Tržni delež priključkov kabelske televizije je v opazovanem četrtletju zabeležil upad, tržni delež satelitske televizije je glede na minulo četrtletje višji, tržni delež MMDS tehnologije pa se je znižal.

V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila optičnih priključkov preko bitnega toka.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju opaziti tako upad priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa ter rast priključkov dostopa z bitnim tokom.

V drugem četrtletju 2018 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 166 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 39 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 127 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

V opazovanem četrtletju je prišlo do zvišanja tržnega deleža uporabnikov, ki se odločajo za hitrosti 30 Mbit/s in več, tržni delež uporabnikov, ki se odločajo za hitrosti od 10 Mbit/s do manj kot 30 Mbit/s, pa je ostal nespremenjen.

Agencija je v opazovanem obdobju odgovorila na številna vprašanja zainteresirane javnosti in operaterjev ter na svoji spletni strani objavila 14 novic s področja telekomunikacij.

V opazovanjem četrtletju je Agencija pripravila in objavila predlog enega splošnega akta in objavila štiri pripombe, predloge in dopolnitve zainteresirane javnosti in odgovore agencije nanje.

V drugem četrtletju 2018 je bilo v sklopu BEREC odgovorjenih na 22 vprašalnikov, ki so bili posredovani v okviru ekspertnih delovnih skupin in v okviru omrežja stikov, dodatno pa je agencija pregledala in po potrebi sodelovala tudi pri 45 zahtevah po pregledu, posredovanju informacij, mnenj, komentarjev, dopolnitev ali predlogov. Na plenarni ravni je agencija v preteklem četrtletju sodelovala v vseh 8 izvedenih elektronskih glasovanjih.

Agencija je v preteklem letu ohranila visoko stopnjo aktivnosti v sistemu za izmenjavo znanja, dobrih praks in izkušenj med evropskimi regulatorji in je po številu posredovanih odgovorov na vprašalnike zasedla 3. mesto med vsemi članicami organa IRG. V drugem četrtletju 2018 je agencija odgovorila na 25 vprašalnikov regulatorjev, na portal pa je objavila tudi 3 lastne vprašalnike.

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.