Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2017

Četrtek, 05.04.2018

Agencija objavlja četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2017, iz katerega je med drugim razvidno, da sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo predvsem število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH, VDSL in DOCSIS 3.0 tehnologije, medtem ko se število non-NGA priključkov zmanjšuje.

V opazovanem četrtletju se je tržni delež priključkov paketa četverček sicer zvišal, vendar pa je še vedno največ priključkov paketa trojček, pri čemer se je tržni delež teh priključkov ravno tako zvišal.

Trend rasti števila priključkov IP telefonije se je v opazovanem četrtletju nadaljeval.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec zadnjega četrtletja 2017 zvišala.

V opazovanem obdobju se je zvečalo število uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa, posledično pa je višja tudi količina podatkovnega promet v 3G in naprednejših omrežjih.

Najvišji tržni delež so tudi v zadnjem četrtletju 2017 zabeležili priključki IP televizije. Tržni delež priključkov kabelske televizije je v opazovanem četrtletju zabeležil upad, tržni delež satelitske televizije je glede na minulo četrtletje višji, tržni delež MMDS tehnologije pa se je znižal.

V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju opaziti tako upad priključkov dostopa z bitnim tokom kot tudi upad priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa.

V četrtem četrtletju 2017 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 42 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 12 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 30 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

Agencija se zaveda pomena in krepitve sodelovanja s tujimi regulatorji na različnih ravneh na področju telekomunikacij, saj imajo to pomembno vlogo pri razvoju družbene in ekonomske blaginje države. Tako je v zadnjem četrtletju 2017 podpisala sporazum o sodelovanju z madžarskim regulatorjem in memorandum o sodelovanju z makedonsko Agencijo za avdio in avdiovizualne medijske storitve (AVMU).

V opazovanem obdobju je agencija odgovorila na številna vprašanja zainteresirane javnosti in operaterjev, med katerimi jih je bilo kar 30 s področja številskega prostora, ter na svoji spletni strani objavila 13 novic s področja telekomunikacij.

V zadnjem četrtletju 2017 je agencija v sklopu IRG odgovorila na 19 vprašalnikov drugih evropskih regulatorjev in objavila 2 svoja vprašalnika o kategorizaciji prihodkov pri prodaji mobilnih vrednostnic za operaterje ter na temo regulacije optičnih omrežij v kontekstu veleprodajnih upoštevanih trgov 3a in 4, v sklopu BEREC pa je odgovorila na 7 zahtev po posredovanju informacij oz. vprašalnikov različnih delovnih skupin in omrežja stikov, poleg tega pa so zaposleni poslali tudi številne pripombe in redno komentirali dokumente v pripravi, tako na nivoju delovnih skupin kot na nivoju omrežja stikov (CN). Agencija je redno odgovarjala tudi na druga vprašanja, ki so bila posredovana v okviru omrežja stikov (CN) ter sodelovala v vseh 6 elektronskih glasovanjih na plenarni ravni v opazovanem obdobju.
 

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.