Poročilo o kakovosti storitve za klice na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« za leto 2009

Sreda, 23.06.2010

Operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma javno dostopnih telefonskih storitev (neodvisno od tehnologije zagotavljanja javnih telefonskih omrežij oziroma izvajanja javno dostopnih telefonskih storitev), ki zagotavljajo enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili '112', so dolžni, v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko Številko za klice v sili Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije posredovati podatke o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko Številko za klice v sili '112' najkasneje do 1. aprila v tekočem letu.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si



Uradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.