Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Obvestilo o obveznosti predložitve podatkov o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev v letu 2018

Obvestilo o obveznosti predložitve podatkov o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev v letu 2018

Torek, 19.03.2019

Agencija poziva vse operaterje, da do 31. 3. 2019 posredujejo podatke o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije v letu 2018.


Vsi operaterji, ki so bili v letu 2018 vpisani v uradno evidenco operaterjev kot operaterji javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajalci javnih komunikacijskih storitev, so zakonsko zavezani poročati podatke  (6. člen ZEKom-1). Prav tako so zavezani poročati podatke operaterji, ki so tekom leta 2018 zahtevali izbris iz uradne evidence operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oz. javnih komunikacijskih storitev, in sicer za tisto obdobje v letu 2018, ko so še bili registrirani.


Za tiste operaterje, ki do roka ne bodo posredovali zahtevanih podatkov, bo agencija skladno s 4. odstavkom 6. člena ZEKom-1, za potrebe izračuna letnega plačila na podlagi obvestila, upoštevala celotni letni prihodek operaterja iz preteklega leta, ki ga bo pridobila iz evidenc Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


Za poročanje je agencija pripravila obrazec za prijavo letnih prihodkov, ki je v prilogi. Če operater prijavlja prihodek od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije, mora obrazcu predložiti tudi dokazila, da promet dejansko v celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije in ga ne opravi končni uporabnik zadevnega operaterja. Če operater prijavlja višino prihodka od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi izven Republike Slovenije, za katerega je operater zavezan za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi, mora obrazcu predložiti dokazilo o zavezanosti za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi.


Agencija naproša, da ustrezno izpolnjen obrazec skupaj z morebitnimi dokazili pošljete priporočeno po pošti najkasneje do 31.3.2019 na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Obrazec, ki ga podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, lahko pošljete tudi na elektronski naslov info.box@akos-rs.si.

 

 


 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.