Drugo četrtletje 2018: Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Ponedeljek, 23.07.2018

Agencija objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za drugo četrtletje 2018. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • v drugem četrtletju leta 2018 je agencija prejela 129 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 35,82 %;
  • prevladovali so spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori povezani s širokopasovnimi storitvami, tem pa spori, ki se nanašajo na televizijske, komunikacijske oziroma na poštne storitve;
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo T - 2 d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d.;
  • agencija je rešila 170 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 63,53 %;
  • povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 77,36 dni.
     

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.