Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Primer vloge

Primer vloge

VLOŽNIK (napišite svoje kontaktne podatke)

 

Janez Novak

Slovenska cesta 1

1000 Ljubljana

 

NASLOV AGENCIJE (naslov, na katerega pošljete vlogo za rešitev spora)

 

AKOS

Stegne 7

1000 Ljubljana

 

 

Kraj in datum

 

 

Zadeva: Predlog za rešitev spora z operaterjem XY

 

BESEDILO VLOGE (čim bolj natančno opišite, s čim se ne strinjate oz. kaj vam je po vašem mnenju operater neupravičeno zaračunal ter kaj zahtevate od operaterja)

 

Dne 01.01.2008 sem z operaterjem XY sklenil naročniško razmerje za telefonske storitve na naslovu Gradnikova cesta 1, Ljubljana. Zaradi selitve sem dne 20.05.2011 operaterju XY dal vlogo za spremembo lokacije priključka na naslov Slovenska cesta 1. Telefon mi je na novem naslovu aktiviral dne 31.05.2011.

 

Dne 10.06.2011 sem od operaterja XY prejel 2 računa. Na enem (št. 001) so mi zaračunani stroški za spremembo lokacije priključka, naročnina za junij in stroški porabe storitev na naslovu Slovenska cesta 1. S tem računom se strinjam, ne strinjam pa se z drugim računom (št. 002), na katerem mi je operater XY zaračunal naročnino za mesec junij na naslovu Gradnikova cesta 1. Dne 15.06.2011 sem operaterju XY zoper račun št. 002 poslal ugovor. Dne 20.06.2011 sem prejel odgovor, da je moj ugovor neutemeljen.

 

Glede na to, da mi operater XY storitev na naslovu Gradnikova cesta 1 od dne 31.05.2011 ni več nudil, mi je naročnino za mesec junij zaračunal neupravičeno. Od operaterja XY zato zahtevam, da mi ta znesek odpiše.

 

DOKAZI (priložite vse dokaze; račune, pogodbe in vse dopise med vami in operaterjem)

 

Priloge:

  • vloga za spremembo lokacije priključka,
  • račun št. 002,
  • reklamacija in odgovor operaterja XY.

 

 

LASTNOROČNI PODPIS (vlogo tudi lastnoročno podpišite)

 

                                                                                                                                        Janez Novak

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.