Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Navodila za oddajo vloge

Navodila za oddajo vloge

Kako lahko vložim predlog za rešitev spora z operaterjem oziroma izvajalcem poštnih storitev?

Možni načini so:

 • pisna vloga, lastnoročno podpisana in poslana po pošti, faksu ali skenirana po elektronski pošti,
 • v elektronski obliki,
 • ustno na zapisnik na sedežu agencije oziroma izročena neposredno agenciji.  

Kam naj pošljem predlog za rešitev spora?

Predlog za rešitev spora oziroma vlogo lahko pošljete:

 • po pošti na naslov AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana
 • po faxu na št. 01 511 11 01
 • po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si.

Kaj mora vsebovati predlog za rešitev spora?

Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vsaj:

 • navedbo organa, ki mu pošiljate vlogo,
 • čim bolj natančen opis problema,
 • zahtevek do operaterja/ izvajalca poštnih storitev oziroma predlog za rešitev spora z operaterjem/ izvajalcem poštnih storitev,
 • dokazila, za katere želite, da se v postopku vpogledajo oziroma izvedejo,
 • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • osebno ime vložnika oziroma ime podjetja, če predlog za rešitev spora vlaga pravna oseba,
 • naslov vložnika oziroma naslov zastopnika ali pooblaščenca.

Vložnik mora vlogo nujno podpisati. Izjemoma jo namesto vložnika lahko podpiše njegov zakonec, oče ali mati, sin ali hči, ali pa odvetnik, ki je vlogo sestavil po pooblastilu. Kdor podpiše vložnika, mora na vlogi podpisati svoje ime in pripisati svoj naslov. Ob sprejemu vloge ali v dopisu za dopolnitev vloge lahko agencija od vložnika zahteva, da na vlogi navede svojo uradno dodeljeno identifikacijsko številko, če je to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc.

 

Dokazila v postopku reševanja sporov z operaterji so zlasti:

 • fotokopija naročniške pogodbe,
 • fotokopija spornega računa,
 • fotokopija ugovora (reklamacije), poslanega operaterju in njegov odgovor iz reklamacijskega postopka,
 • fotokopije ostale razpoložljive dokumentacije (kot so fotokopije razčlenjenih računov, zasebne zabeležke o nedelovanju storitev ipd.),
 • morebitne priče.

Dokazila v postopku reševanja sporov z izvajalci poštnih storitev so zlasti:

 • zapisnik o poškodovani poštni pošiljki,

 • poizvednica,

 • dobavnica,

 • potrdilo o oddaji pošiljke.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.