Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2018

Četrtek, 21.06.2018

Agencija objavlja četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2018. Iz poročila je med drugim razvidno, da sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo predvsem število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH in VDSL, medtem ko se število non-NGA priključkov zmanjšuje.

V opazovanem četrtletju se je tržni delež priključkov paketa četverček sicer zvišal, vendar pa je še vedno največ priključkov paketa trojček, pri čemer se je tržni delež teh priključkov ravno tako zvišal.

Trend rasti števila priključkov IP telefonije se je v opazovanem četrtletju nadaljeval.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec prvega četrtletja 2018 znižala.

V opazovanem obdobju se je zvečalo število uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa, posledično pa je višja tudi količina podatkovnega promet v 3G in naprednejših omrežjih.

Najvišji tržni delež so tudi v prvem četrtletju 2018 zabeležili priključki IP televizije. Tržni delež priključkov kabelske televizije je v opazovanem četrtletju zabeležil upad, tržni delež satelitske televizije je glede na minulo četrtletje nižji, tržni delež MMDS tehnologije pa je ostal nespremenjen.

V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju opaziti tako upad priključkov dostopa z bitnim tokom kot tudi upad priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa.

V prvem četrtletju 2018 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 307 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 54 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 253 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

V opazovanem obdobju je agencija odgovorila na številna vprašanja zainteresirane javnosti in operaterjev ter na svoji spletni strani objavila 25 novic s področja telekomunikacij.

Agencija je v prvem četrtletju 2018 pripravila in objavila predloge treh splošnih aktov in objavila šest pripomb, predlogov in dopolnitev zainteresirane javnosti in odgovorov agencije nanje.

V prvem četrtletju 2018 je agencija v sklopu telesa BEREC odgovorila na 9 vprašalnikov, ki so bili posredovani v okviru ekspertnih delovnih skupin in v okviru omrežja stikov, dodatno pa je pregledala in po potrebi sodelovala tudi pri 39 zahtevah po pregledu, posredovanju informacij, mnenj, komentarjev, dopolnitev ali predlogov. Na plenarni ravni je agencija v preteklem četrtletju sodelovala v vseh 6 izvedenih elektronskih glasovanjih.

Agencija je v preteklem letu ohranila visoko stopnjo aktivnosti v sistemu za izmenjavo znanja, dobrih praks in izkušenj med evropskimi regulatorji in je po številu posredovanih odgovorov na vprašalnike zasedla 3. mesto med vsemi članicami organa IRG. V prvem četrtletju 2018 je agencija odgovorila na 14 vprašanj regulatorjev.  

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.