Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Analiza trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2012

Analiza trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji v letu 2012

Torek, 31.12.2013

Agencija je za potrebe izvajanja svojih pristojnosti pripravila Analizo stanja trga poštnih storitev za leto 2012, v kateri analizira stanje trga v letu 2012 in primerja stanje trga poštnih storitev v letu 2012 z rezultati raziskav med letom 2004 ter 2011. Zaradi nepopolnih podatkov, pridobljenih v letih 2004 in 2005, je večina primerjav vezana na obdobje po letu 2006, v nekaterih primerih pa je upoštevano tudi kasnejše obdobje. Agencija je podatke za analizo pridobila z vprašalnikom, ki je bil poslan vsem izvajalcem poštnih storitev, ki jih vodi v registru, in iz javno dostopnih evidenc.


Primerjalni podatki z imeni izvajalcev poštnih storitev so skoraj v celoti prikazani zgolj v agregatni obliki, saj je nekaj izvajalcev posredovane podatke označilo kot poslovno skrivnost. Omenjen način prikazovanja agregatnih podatkov se je izvajal tudi v preteklih obdobjih.  V analizi je sodelovalo šestnajst izvajalcev poštnih storitev, ki so v tem letu tudi izvajali poštne storitve, od devetnajstih, ki jih je agencija vodila v Uradni evidenci izvajalcev poštnih storitev na dan 31. decembra 2012.


Kot izstopajoče ugotovitve analize trga poštnih storitev v letu 2012 bi izpostavili predvsem:

  • velik upad količin prenesenih pošiljk v okviru izvajanja univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije v primerjavi z letom 2011 predvsem zaradi upadanja klasičnih poštnih storitev, uporabe drugih poštnih storitev in aktivnejšega delovanja drugih izvajalcev poštnih storitev predvsem preko dostopa do omrežja Pošte Slovenije ter posledično upada prihodkov iz naslova izvajanja univerzalnih poštnih storitev,
  • občuten porast količin prenesenih pisemskih pošiljk s strani drugih izvajalcev poštnih storitev, predvsem preko dostopa do omrežja Pošte Slovenije, kar je posledica začetka delovanja večih izvajalcev zamenljivih poštnih storitev po izvedeni liberalizaciji trga od 1. januarja 2011,
  • začetek projekta reorganizacije in optimizacije poštne mreže Pošte Slovenije s preoblikovanjem in začetkom delovanja prvih treh pogodbenih pošt kot odzivom Pošte Slovenije na slabšanje gospodarskih in tržnih razmer, ki zahtevajo učinkovitejše in konkurenčnejše poslovanje.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.