Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2017

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2017

Torek, 19.12.2017

Agencija je bila v tretjem četrtletju 2017 na področju elektronskih komunikacij zelo aktivna, saj je tudi v tem obdobju intenzivno delala na pripravi analiz upoštevanih trgov 3a ''Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji'', 3b ''Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg'' in 4 ''Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji'', pri čemer sta bili prvi dve v tem obdobju že predloženi v notifikacijo pri Evropski komisiji, organizirala nekaj javnih posvetov in delavnic ter povečala število objav na svoji spletni strani.

Iz poročila je med drugim razvidno, da sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo predvsem število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH in DOCSIS 3.0 tehnologije, medtem ko se število non-NGA priključkov zmanjšuje.

V opazovanem četrtletju se je tržni delež priključkov paketa četverček sicer zvišal, vendar pa je še vedno največ priključkov paketa trojček, pri čemer pa je tržni delež teh priključkov ostal nespremenjen.

Trend rasti števila priključkov IP telefonije se je v opazovanem četrtletju nadaljeval.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec tretjega četrtletja 2017 zvišala.
V opazovanem obdobju se je zvečalo število uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa, posledično pa je višja tudi količina podatkovnega promet v 3G in naprednejših omrežjih.

Najvišji tržni delež so tudi v tretjem četrtletju 2017 zabeležili priključki IP televizije. Tržni delež priključkov kabelske televizije (tako analogne kot tudi digitalne) je v opazovanem četrtletju zabeležil upad, medtem ko je tržni delež satelitske televizije glede na minulo četrtletje višji, tržni delež MMDS tehnologije pa je ostal nespremenjen.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom na bakrenem omrežju. Na bakrenem omrežju število priključkov preko sodostopa še naprej upada, v obravnavanem četrtletju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

V tretjem četrtletju 2017 je agencija na spletni strani objavila 44 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 5 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 39 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

Agencija je v opazovanem obdobju organizirala 2 posveta in 1 interaktivno delavnico ter odgovorila na številna vprašanja zainteresirane javnosti in operaterjev, med katerimi jih je bilo kar 18 na temo številskega prostora.

V tretjem četrtletju 2017 je Agencija v sklopu IRG odgovorila na 27 vprašalnikov drugih evropskih regulatorjev in objavila 1 svoj vprašalnik s področja internetne nevtralnosti, v sklopu BEREC pa je odgovorila na 11 vprašalnikov različnih delovnih skupin in omrežja stikov, poleg tega pa so zaposleni poslali tudi številne pripombe in redno komentirali dokumente v pripravi, tako na nivoju delovnih skupin kot na nivoju omrežja stikov (CN). Agencija je redno odgovarjala tudi na druga vprašanja, ki so bila posredovana v okviru omrežja stikov (CN) ter sodelovala v vseh elektronskih glasovanjih na plenarni ravni v opazovanem obdobju.  
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.