Ste na arhivski spletni strani, ki se od 10. 1. 2020 ne osvežuje oziroma ne dopolnjuje več. Za veljavno vsebino obiščite www.akos-rs.si.

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2019

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2019

Petek, 12.07.2019

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je dne 28. 3. 2019 objavila portal eAnalitik (https://eanalitik.akos-rs.si), ki je namenjen prikazu podatkov na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Z vzpostavitvijo portala agencija prehaja iz prikaza podatkov, ki so bili na voljo v dosedanjih četrtletnih poročilih, na prikaz podatkov v spletni digitalizirani obliki. Portal, ki je dostopen vsakomur, ponuja pregled stanja na trgu elektronskih komunikacij na uporabniku prijazen in pregleden način.

Portal eAnalitik omogoča prikaze podatkov skozi daljše obdobje, pri čemer si lahko vsakdo glede na svoje potrebe in interese izbere časovno obdobje in kazalnike, ki ga zanimajo. Podatki, ki jih agencija pripravlja na podlagi četrtletnega poročanja aktivnih operaterjev, so prikazani v grafih in tabelah ter jih je mogoče izvoziti oziroma natisniti.

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2019 je med drugim razvidno, da sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

Trend rasti NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta se nadaljuje tudi v prvem četrtletju 2019; rast so zabeležili vsi ponudniki širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja, število non-NGA priključkov pa glede na tehnološki razvoj in trende upada in predstavlja manj kot petino števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta.

V opazovanem obdobju beleži IP telefonija manjše zmanjšanje števila priključkov glede na predhodno obdobje a kljub temu povečuje tržni delež v primerjavi z ostalimi tehnologijami, ki prav tako beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Tržni delež paketov četverček od uvedbe na trgu neprekinjeno raste, ostali paketi pa v primerjavi s preteklim četrtletjem beležijo padce.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec prvega četrtletja 2019 zvišala, prav tako se je povečal promet mobilnega širokopasovnega dostopa glede na predhodno četrtletje.

Zvišanje tržnega deleža so tudi v prvem četrtletju 2019 zabeležili priključki IP televizije, medtem ko se je tržni delež priključkov na kabelski tehnologiji znižal. Tržni deleži priključkov satelitske televizije in MMDS tehnologije se v opazovanem obdobju glede na predhodno niso spremenili.

Trend upadanja priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju se tudi v prvem četrtletju 2019 nadaljuje, posledično raste število priključkov dostopa z bitnim tokom.

V prvem četrtletju 2019 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 138 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 82 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 55 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture, ter namera Ministrstva za infrastrukturo.
 


 

 

 


 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.