Testiranje

Agencija je za testiranje 5G tehnologije predvidela prosti spekter:

 

1. v prioritetnih 5G pasovih do datuma začetka veljavnosti odločb o dodelitvi radijskih frekvenc izdanih na podlagi Javnega razpisa z javno dražbo:

  • v pasu 3400–3800 MHz do 31.12.2020,
  • v pasu 700 MHz do 30. 6. 2020,
  • v 26 GHz pasu do podelitve, predvidoma do 31. 12. 2019

2. v ostalih 4G/5G pasovih:

  • 1400 MHz-A, B, C (1427-1518 MHz) do podelitve (vsaj do 31. 12.2019) – z zagotavljenjem zaščite fiksnih storitev točka-točka v prehodnem obdobju skladno z NURF
  • 2300 MHz (2300 – 2400 MHz) do podelitve, predvidoma do 31. 12. 2019  –  z zagotavljenjem zaščite ENG/OB sistemov za reportažne avtomobile v prehodnem obdobju skladno z NURF

3. v novih WRC-19 pasovih:

  • 42 GHz (40,5 – 43,5 GHz): do podelitve, predvidoma do 21. 9. 2021
  • Ostalo: do podelitve, (vsaj do 31. 12. 2019)


4. v UHF pasu do podelitve, predvidoma vsaj do 31. 12. 2023.


Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc bo agencija podeljevala skladno z drugim odstavkom 53. člena ZEKom-1, in sicer za radijske frekvence, namenjene za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme, za omejeno območje pokrivanja in največ za 90 dni, za primere preizkušanja novih tehnologij v okviru Evropskih razvojnih projektov pa za določeno časovno obdobje, v skladu s predlaganim(i) projekt-om (i), ki ne sme biti daljše od treh let. Da bo za Evropske projekte na voljo dovolj spektra za vse morebitne uporabnike, bo testiranja geografsko omejila ali pa bo dovolila testiranje na podlagi priložene časovnice testiranja.

 

 

 

 


 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.